Sau đây là tổng hợp thông tin tất cả các đại lý xổ số Vietlott, điểm bán Vietlott đang hoạt động tại tỉnh Sóc Trăng.
Danh sách, địa điểm đại lý, điểm bán xổ số Vietlott tại Đà Nẵng Danh sách đại lý, địa điểm bán xổ số Vietlott tại TP.HCM Danh sách, địa điểm đại lý bán xổ số Vietlott tại Hà Nội

 

thong tin danh sach cac dai ly ban ve xo so vietlott khu vuc soc trang
Thông tin danh sách các đại lý bán vé xổ số Vietlott khu vực Sóc Trăng

Thông tin danh sách các đại lý bán vé xổ số Vietlott khu vực Sóc Trăng

Điểm bán hàng Vietlott Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 10, đường Nguyễn Văn Trổi, phường 1, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 315, đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 183, đường Trần Hưng Đạo, khóm 7, phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 131 – 133, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 27, đường Nguyễn Hùng Phước, khóm 1, phường 1, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 356-358, đường Lê Hồng Phong, khóm 5, phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Lô 1 KDC Minh Châu, đường B, phường 7, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 13, đường Tôn Đức Thắng, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 7B, đường Ngô Quyền, phường 1, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 102, đường Lê Hồng Phong, khóm 4, phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 22, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 138, đường Nguyễn Văn Linh, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 72, đường Đồng Khởi, phường 9, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 167A, đường Phạm Hùng, phường 8, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 44, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 1, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 43A, đường Lê Duẩn, phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 67, đường Nguyễn Văn Thêm, phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 17, đường Mạc Đỉnh Chi, khóm 2, phường 4, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 12, đường Trương Công Định, khóm 6, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 7-9, đường 30/04, phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 8-10, đường Lê Lợi, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 52, đường Phan Chu Trinh, phường 1, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 18, đường Yết Kiêu, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 270, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 211, đường Hùng Vương, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 104, đường Hùng Vương, khóm 6, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 239-241, đường Nguyễn Huệ, phường 1, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Số 374, đường Nguyễn Huệ, phường 3, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điểm bán hàng Vietlott huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Số 169 ấp Chợ, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Điểm bán hàng Vietlott huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Số 233, quốc lộ 1A, ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Số 71 khu 1, ấp Phú Thành B, xă Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Số 408, Quốc lộ 1A, ấp An Thạnh, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Số 367, ấp Tà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Điểm bán hàng Vietlott huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Số 33, đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Số 171, Quốc lộ 1A, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Khu 1, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Số 38, Quốc Lộ 1A, ấp Đào Viên, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Số 27, đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Số 1, quốc lộ 1A, khu 4, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Kiốt 3, đường Trưng Vương, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Điểm bán hàng Vietlott huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Số 269 ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Số 516 ấp Ngãi Hội 2, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Số 30/4, đường Đoàn Thế Trung, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Điểm bán hàng Vietlott thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Số 23, đường Trưng Nhị, khóm 3, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Số 40-42, đường Lê Lai, khóm 4, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Số 128, đường Lê Lai, khóm 4, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Số 277, đường Nguyễn Huệ, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Số 85, đường Trần Hưng Đạo, khóm 2, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Điểm bán hàng Vietlott huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

Đường Hùng Vương, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

Điểm bán hàng Vietlott huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Số 375, ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Số 114, đường 30-4, ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Điểm bán hàng Vietlott thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Số 141, đường 3/2, khóm 1, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Số 257, đường 3/2, khóm 1, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Đường Nguyễn Huệ, khóm 1, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Điểm bán hàng Vietlott thị trấn Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Số 224, ấp Trà Quýt A, đường QL1, thị trấn Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Điểm bán hàng Vietlott huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Số 81, ấp Chợ Mới, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Số 284, ấp 1, đường 30/04, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

Điểm bán hàng Vietlott huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Lô 8-9, nhà lồng chợ Bến Bạ, ấp Chợ, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Điểm bán hàng Vietlott huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Số 32, đường 30/04, ấp An Ninh 1, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

>>> Cập nhật thông tin các đại lý bán vé xổ số Vietlott, điểm bán Vietlott trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng mới nhất.

Tin nên đọc:

Điểm bán, đại lý bán xổ số Vietlott tại tỉnh Thanh Hóa Điểm bán, đại lý xổ số Vietlott tại Vĩnh Long Danh sách, địa điểm bán xổ số Vietlott tại Quảng Ninh Danh sách điểm bán xổ số Vietlott tại Cần Thơ Danh sách, địa điểm đại lý, điểm bán xổ số Vietlott tại Đà Nẵng Danh sách điểm bán, đại lý xổ số Vietlott tại Hải Phòng Danh sách đại lý, địa điểm bán xổ số Vietlott tại TP.HCM Danh sách, địa điểm đại lý bán xổ số Vietlott tại Hà Nội

Truyền hình