Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Tây Ninh bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Tĩnh Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Tĩnh
Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nam Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nam
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách 6 người trúng cử ĐBQH tại Tây Ninh

Đơn vị bầu cử số 1 gồm thị xã Trảng Bàng và các huyện: Bến Cầu, Gò Dầu, Châu Thành:

1. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh ngày 06/3/1962, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

2. Ông Phạm Hùng Thái, sinh ngày 14/10/1970, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.

3. Bà Hoàng Thị Thanh Thúy, sinh ngày 02/9/1984, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành và các huyện: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu:

1. Ông Trần Hữu Hậu, sinh ngày 09/10/1960, Hưu trí; Luật sư, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Điều Việt Nam; Hội viên Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh.

2. Ông Huỳnh Thanh Phương, sinh ngày 04/5/1978, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

3. Ông Nguyễn Mạnh Tiến,sinh ngày 21/5/1966, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Ninh Thuận Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Ninh Thuận
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Ninh Thuận bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hưng Yên Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Hưng Yên
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Hưng Yên bầu ra được 7 ĐBQH từ 13 ứng viên.
Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Quảng Trị Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Quảng Trị
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Quảng Trị bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
In bài viết

Truyền hình