Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Lạng Sơn bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Đắk Nông Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Đắk Nông
Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Điện Biên Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Điện Biên
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách 6 người trúng cử ĐBQH tại Lạng Sơn

Đơn vị bầu cử số 1 gồm Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng và Hữu Lũng:

1. Ông Hoàng Văn Nghiệm, sinh ngày 02/9/1968, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

2. Ông Phạm Trọng Nghĩa, sinh ngày 14/11/1978, Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3. Ông Lưu Bá Mạc, sinh ngày 21/10/1980, Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Lạng Sơn và các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập:

1. Ông Trần Sỹ Thanh, sinh ngày 16/3/1971, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

2. Ông Triệu Quang Huy, sinh ngày 12/7/1973, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

3. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, sinh ngày 04/06/1987, Chuyên viên Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn.

Danh sách 12 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Đồng Nai Danh sách 12 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Đồng Nai
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Đồng Nai bầu ra được 12 ĐBQH từ 20 ứng viên.
Danh sách 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Đồng Tháp Danh sách 8 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Đồng Tháp
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Đồng Tháp bầu ra được 8 ĐBQH từ 12 ứng viên.
Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại TP. Cần Thơ Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại TP. Cần Thơ
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, TP. Cần Thơ bầu ra được 7 ĐBQH thuộc 3 đơn vị bầu cử.

In bài viết

Truyền hình