Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang vừa ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBBC, về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo Quyết định, có 57 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.
Danh sách 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026
Danh sách 66 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 66 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026
Danh sách 57 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026
Ảnh minh họa

Danh sách 57 đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026

Đơn vị bầu cử số 1 (huyện Mèo Vạc):

1. Bà Vương Ngọc Hà

2. Bà Hà Thị Minh Hạnh

3. Ông Trần Mạnh Lợi

4. Bà Hầu Thị Phương

5. Bà Mua Hồng Sinh

Đơn vị bầu cử số 2 (huyện Đồng Văn):

1. Bà Hùng Thị Giang

2. Ông Đào Hồng Hà

3. Ông Trần Văn Minh

4. Bà Giàng Thị Sự

5. Ông Hoàng Văn Thịnh

Đơn vị bầu cử số 3 (huyện Yên Minh):

1. Ông Vũ Mạnh Hà

2. Ông Ngô Xuân Nam

3. Ông Trần Đức Quý

4. Bà Nùng Thị Sứ

5. Ông Hoàng Văn Vịnh

Đơn vị bầu cử số 4 (huyện Quản Bạ):

1. Bà Đỗ Thị Hương

2. Ông Đặng Quốc Khánh

3. Ông Hoàng Đình Phới

4. Bà Ngũ Thị Như Quỳnh

5. Ông Phạm Văn Tú

Đơn vị bầu cử số 5 (huyện Bắc Mê):

1. Ông Nguyễn Thế Bình

2. Bà Chúng Thị Chiên

3. Bà Thào Thị Liên

4. Ông Trần Thanh Thủy (Trần Xuân Thủy)

5. Ông Bùi Văn Tuân

Đơn vị bầu cử số 6 (thành phố Hà Giang):

1. Ông Nguyễn Mạnh Dũng

2. Ông Hầu Minh Lợi

3. Ông Trần Đại Thắng

4. Ông Bùi Quang Trí

5. Ông Nguyễn Ngọc Triệu (Thượng tọa Thích Đồng Huệ)

Đơn vị bầu cử số 7 (gồm các xã: Lao Chải, Xín Chải, Thanh Đức, Thanh Thủy, Phong Quang, Phương Tiến, Minh Tân, Thuận Hòa, Tùng Bá, Phú Linh, Kim Linh, Kim Thạch, Đạo Đức thuộc huyện Vị Xuyên):

1. Ông Hoàng Gia Long

2. Ông Ngô Xuân Nam

3. Ông Đỗ Anh Tuấn

Đơn vị bầu cử số 8 (gồm các xã: Cao Bồ, Linh Hồ, Ngọc Linh, Ngọc Minh, Bạch Ngọc, Trung Thành, Việt Lâm, Quảng Ngần, Thượng Sơn, thị trấn Vị Xuyên và thị trấn Nông trường Việt Lâm thuộc huyện Vị Xuyên):

1. Bà Hoàng Thị Thanh Huyền

2. Ông Thào Hồng Sơn

3. Ông Nguyễn Chí Thâm

Đơn vị bầu cử số 9 (gồm các xã: Bằng Hành, Thượng Bình, Hữu Sản, Tân Thành, Tân Lập, Tân Quang, Việt Vinh, Đồng Tâm, Đồng Tiến, Quang Minh, Kim Ngọc và thị trấn Việt Quang thuộc huyện Bắc Quang):

1. Ông Voòng Phùng Hồng

2. Ông Trần Quang Minh

3. Bà Phạm Thị Hồng Yên

Đơn vị bầu cử số 10 (gồm các xã: Liên Hiệp, Đức Xuân, Vô Điếm, Vĩnh Hảo, Tiên Kiều, Đông Thành, Việt Hồng, Hùng An, Đồng Yên, Vĩnh Phúc và thị trấn Vĩnh Tuy thuộc huyện Bắc Quang):

1. Ông Hà Việt Hưng

2. Ông Hoàng Văn Kiên

3. Bà Nguyễn Thùy Linh

Đơn vị bầu cử số 11 (huyện Quang Bình):

1. Bà Chu Thị Ngọc Diệp

2. Bà Lại Thị Hương

3. Bà Phù Thị Hương

4. Ông Triệu Tài Phong

5. Ông Nguyễn Minh Tiến

Đơn vị bầu cử số 12 (huyện Hoàng Su Phì):

1. Ông Vàng Đình Chiến

2. Ông Vàng Seo Cón

3. Ông Lý Chòi Nhàn

4. Ông Nguyễn Văn Sơn

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Đơn vị bầu cử số 13 (huyện Xín Mần):

1. Ông Sền Văn Bắc

2. Bà Nguyễn Thị Mai Dung (Nguyễn Thị Lan Dung)

3. Ông Phan Huy Ngọc

4. Ông Đặng Đức Thành

5. Ông Hạng Kháy Vần

Danh sách 66 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 66 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh vừa công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó có 66 người trúng cử.
Danh sách 52 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 52 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026
Sáng 1/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 1/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng ban hành Nghị quyết 152/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

In bài viết

Truyền hình