Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái vừa công bố kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời công bố danh sách 56 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh.
Danh sách 66 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 66 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026
Danh sách 52 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 52 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách 56 đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026

1. ĐỖ VIỆT BÁCH, Công chức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái

2. NGUYỄN THỊ BẢN, Nông dân

3. Hoàng Thị Thanh Bình, Cán bộ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

4. TRIỆU THỊ BÌNH, Cán bộ, Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

5. GIÀNG A CÂU, Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái

6. LUYỆN HỮU CHUNG, Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Văn Yên

7. THẢO THANH DUNG, Công chức, Văn hóa - xã hội, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải

8. ĐỖ ĐỨC DUY, Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

9. HOÀNG HỮU ĐỘ, Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Lục Yên

10. TRẦN ĐÔNG, Cán bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên

11. ĐẶNG HỒNG ĐỨC, Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái

12. HOÀNG MẠNH HÀ, Công chức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Bí Thư Đảng bộ; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái

13. ĐỖ PHI HẢI, Công chức, Bí thư Đảng bộ Văn phòng, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

14. VŨ THỊ HIỀN HẠNH, Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

15. ĐÀO THỊ THANH HIỀN, Công chức, chuyên viên, Văn phòng Cấp ủy và chính quyền huyện Yên Bình

16. GIÀNG THỊ HOA, Nông dân tham gia Hợp tác xã Suối Giàng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

17. CHU QUỐC HOÀNG, Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ

18. NGUYỄN VĂN HÒE, Công chức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu

19. HOÀNG LÊ HUY, Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn

20. NGÔ VIỆT HƯNG, Công chức, Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

21. HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG, Cán bộ, Phó Trưởng ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

22. NGUYỄN THỊ HƯƠNG, Nông dân, Giám đốc Hợp tác xã dâu tằm Minh Tiến - Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

23. PHẠM VIẾT KHÁNH, Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh; Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái

24. VŨ QUỲNH KHÁNH, Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

25. DƯƠNG TRUNG KIÊN, Cán bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Minh Tân, thành phố Yên Bái

26. NGUYỄN THỦY LIÊN, Nông dân

27. AN HOÀNG LINH, Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình

28. TẠ VĂN LONG, Cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025

29. TRẦN HẢI LONG, Công chức, Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

30. ĐỖ ĐỨC MINH, Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Yên Bái

31. ĐỖ THỊ THANH NGA, Cán bộ, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

32. VŨ MINH NGHĨA, Trưởng đại diện Tập đoàn VNPT tại Yên Bái, Giám đốc Viễn thông Yên Bái

33. NGUYỄN CHƯƠNG PHÁT, Công chức, Ủy viên Ban Chấp hảnh Đảng bộ tỉnh; Bí thư Đảng đoàn, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái

34. ĐOÀN HỮU PHƯNG, Công chức, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

35. NGUYỄN THẾ PHƯỚC, Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

36. NGUYỄN KIỀU PHƯƠNG, Công chức, Ủy viên Ban chấp Đảng bộ tỉnh; Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái

37. ĐOÀN THỊ THANH TÂM, Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư chi bộ; Bí thư Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái

38. HÀ MẠNH THẮNG, Cán bộ, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái

39. GIÀNG A THÀO, Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Trạm Tấu

40. HÀ THÁI THỌ, Cán bộ, Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

41. HOÀNG PHƯƠNG THÚY, Cán bộ, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái

42. NGUYỄN THỊ MINH THÚY, Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

43. TRẦN XUÂN THỦY, Công chức, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái

44. VƯƠNG THỊ THỦY, Nông dân

45. NGUYỄN MINH TOÀN, Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ TỈnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái

46. GIÀNG A TÔNG, Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái

47. NGUYỄN VĂN TRỌNG, Công chức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái

48. MAI MỘNG TUÂN, Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn

49. LÃ ANH TUẤN, Công chức, Trưởng phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

50. TRẦN HUY TUẤN, Cán bộ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

51. HOÀNG THỊ THANH VÂN, Cán bộ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên

52. LÊ THỊ HỒNG VÂN, Công chức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan và doanh nghiệp; Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái

53. HOÀNG VIÊN, Cán bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng bộ cơ quan chính quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

54. HOÀNG THỊ VĨNH, Công chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái

55. ĐẶNG THÚY VUI, Điều dưỡng viên hạng IV, Trạm y tế xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

56. NÔNG VIỆT YÊN, Cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Mù Cang Chải

Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 1/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng ban hành Nghị quyết 152/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Danh sách 75 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 75 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk vừa thông qua Nghị quyết số 192/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, có 75 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh.
Danh sách 70 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 70 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 1/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ công bố kết quả bầu cử và danh sách đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, có 70 người trúng cử.
In bài viết

Truyền hình