Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã đưa ra điểm sàn năm 2019 đối với các ngành đfo tạo theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia 2019.
Đại học Lâm nghiệp công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019 Điểm sàn năm 2019 khối ngành sư phạm là bao nhiêu? Điểm sàn đại học khối ngành Y dược năm 2019 mới nhất

Ngày 20/7, trường Đại học Tôn Đức Thắng đã công bố điểm sàn năm 2019 của các ngành đào tạo đại học theo phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia năm 2019 bằng cách quy về thang điểm 40.

Theo đó, Điểm xét tuyển (thang 40 điểm) là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển), cộng với điểm ưu tiên đối tượng/khu vực (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Cụ thể, điểm sàn năm 2019 của Đại học Tôn Đức Thắng như sau:

dai hoc ton duc thang cong bo diem san nam 2019

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực lấy theo bảng dưới đây về Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo thang 40:

dai hoc ton duc thang cong bo diem san nam 2019

Cụ thể nếu thí sinh có kết quả thi THPT quốc gia năm 2019: Toán: 7,10 điểm ; Văn : 6,70 điểm ; Anh: 7,00 điể, và thuộc khu vực 1.

Xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh theo tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) trong đó môn nhân hệ số 2 là môn Anh.

Như vậy, điểm xét tuyển của thí sinh theo tổ hợp D01 ngành Ngôn ngữ Anh của Đại học Tôn Đức Thắng được tính như sau: Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Văn + Điểm Anh *2 + Điểm ưu tiên = 7,10 + 6,70 + 7,00*2 + 1,00 = 28,80 điểm.

In bài viết

Truyền hình