Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) chỉ đạo khẩn trương triển khai quyết liệt các giải pháp trong Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục các giải pháp để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân.
Bốn cách tra cứu thông tin về Bảo hiểm y tế Bốn cách tra cứu thông tin về Bảo hiểm y tế
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người dân có thể chủ động theo dõi, kiểm tra, ghi nhớ quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm kịp thời gia hạn thẻ BHYT sau khi thẻ BHYT (cũ) hết hạn, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT liên tục, đồng thời tránh tình trạng gian lận, trục lợi quỹ BHYT (nếu có).
Những thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ năm 2023 Những thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ năm 2023
Từ năm 2023, điều kiện, quyền lợi hưởng BHYT 5 năm liên tục có một số thay đổi quan trọng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành chủ động, kịp thời phối hợp với Sở Y tế báo cáo, tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo việc tổ chức đấu thầu mua thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh theo quy định, bảo đảm tiến độ.

Căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc, tình hình và năng lực thực tế đấu thầu thuốc của các cơ sở y tế để đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho phù hợp (bao gồm danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT và danh mục đề xuất, bổ sung), giảm bớt khó khăn cho các cơ sở khám, chữa bệnh do phải tự đấu thầu thuốc, tăng cường hiệu quả của công tác đấu thầu tập trung cấp địa phương.

Cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế cho người chữa bệnh bảo hiểm y tế
Người dân đi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế (Ảnh minh họa).

Đối với công tác tham gia đấu thầu thuốc, quản lý, sử dụng và thanh toán chi phí thuốc, vật tư trang thiết bị y tế, Bảo hiểm xã hội các tỉnh chủ động rà soát, theo dõi tiến độ đấu thầu của gói thầu tập trung tại Sở Y tế, gói thầu do cơ sở khám, chữa bệnh tự tổ chức đấu thầu để phối hợp và có ý kiến kịp thời với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh, tránh tình trạng chậm tổ chức đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ người bệnh. Có giải pháp đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ các thuốc trong danh mục thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Chủ động làm việc với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế về đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế cho người bệnh nói chung và bệnh nhân bảo hiểm y tế nói riêng.

Thực hiện việc tạm ứng và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế năm 2023, nhằm bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người bệnh bảo hiểm y tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 25/2/2023 về việc tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, khẩn trương kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc quyền quản lý triển khai quyết liệt các giải pháp cần thiết để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường trách nhiệm, tính chủ động, linh hoạt trong việc lập kế hoạch mua sắm, đấu thầu và tổ chức các giải pháp để có đủ thuốc, trang thiết bị y tế cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền về các khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu, cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế.

Bộ Y tế khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc pháp lý trong mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, trong đó tập trung hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 05/11/2022 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đại sứ quán Ba Lan viện trợ máy móc, thiết bị y tế cho tỉnh Nghệ An Đại sứ quán Ba Lan viện trợ máy móc, thiết bị y tế cho tỉnh Nghệ An
Ngày 12/12, Đoàn công tác Đại sứ quán Ba Lan do ngài Alexander Nowakoski - Đại biện Lâm thời Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam - làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc và trao máy móc, thiết bị y tế để phục vụ quá trình khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Những chính sách về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ tháng 1/2023 Những chính sách về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ tháng 1/2023
Quy trình giám định bảo hiểm y tế (BHYT) mới, đăng ký mua thẻ BHYT tại nhà, sửa hướng dẫn về đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, nhận thẻ BHYT hộ người thân không cần mang theo sổ hộ khẩu… là những chính sách mới về BHYT sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2023.

In bài viết

Truyền hình