Chính phủ kết thúc nhiệm kỳ đầy tự hào.
Toàn văn Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ Toàn văn Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ
TRỰC TIẾP phiên khai mạc Kỳ họp Quốc hội: Tổng kết nhiệm kỳ, kiện toàn nhân sự TRỰC TIẾP phiên khai mạc Kỳ họp Quốc hội: Tổng kết nhiệm kỳ, kiện toàn nhân sự

Toàn văn Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ Toàn văn Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ
Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV diễn ra vào sáng 24/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ. Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo này.
TRỰC TIẾP phiên khai mạc Kỳ họp Quốc hội: Tổng kết nhiệm kỳ, kiện toàn nhân sự TRỰC TIẾP phiên khai mạc Kỳ họp Quốc hội: Tổng kết nhiệm kỳ, kiện toàn nhân sự
Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc vào sáng 24/3. Tại kỳ họp này, Quốc hội dành khoảng 7 ngày cho công tác nhân sự.
Chủ tịch nước thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016-2021 Chủ tịch nước thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016-2021
Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

In bài viết

Truyền hình