TĐO - Ngày 27/3, tại Hà Nội, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2018, ký kết giao ước thi đua năm 2019.
cac to chuc chinh tri xa hoi va lien hiep ky ket giao uoc thi dua nam 2019
Toàn cảnh Hội nghị, Ảnh: TV

Tham dự hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng (TĐKT) Trung ương; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương; bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương; bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và đại diện lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương và lãnh đạo các thành viên trong khối.

Khối Thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp gồm 9 thành viên, gồm: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện quy định phân chia khối thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đối với 9 tổ chức thành viên, các hoạt động của Khối thi đua đã được triển khai sôi nổi và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tiếp tục có sự đổi mới. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với hình thức đa dạng, phong phú; có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên. Công tác khen thưởng được các thành viên trong khối thực hiện có nền nếp, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đúng quy định. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng…

cac to chuc chinh tri xa hoi va lien hiep ky ket giao uoc thi dua nam 2019
Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. Ảnh: ĐĐK

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao kết quả hoạt động và các phong trào thi đua do các đơn vị trong Khối triển khai năm 2018, với các nội dung nổi bật như tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt 03 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đặc biệt các đơn vị trong Khối đã chú trọng khen thưởng các đối tượng là người lao động trực tiếp…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị 9 đơn vị trong khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra để năm 2020 cùng nhau về đích với thành tích cao nhất, góp phần xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Mỗi thành viên trong khối cần khẳng định tính nêu gương, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý thức ứng xử trong xã hội của đoàn viên, hội viên. Các thành viên trong khối cần tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc với doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc và động viên doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội để xây dựng đội ngũ đoàn viên, hội viên ưu tú theo hướng thực chất hơn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên nhằm thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không bị kẻ địch lôi kéo, kích động, gây rối.

Cùng với đó, các thành viên trong khối cần tăng cường đoàn kết, thống nhất cao hơn, toàn diện hơn để hoạt động hiệu quả. "Chương trình phối hợp phải thiết thực, hiệu quả không phô trương, hình thức, hướng về cơ sở để phát động tinh thần thi đua của mỗi gia đình, khu dân cư từ đó thiết thực hưởng ứng 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Khối tiếp tục nâng cao chất lượng, trách nhiệm đối với công chức, viên chức, người lao động, tinh gọn hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở, nâng cao đạo đức công vụ; đẩy mạnh chương trình giám sát, phản biện xã hội có hiệu quả, tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân dân, phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.

Bên cạnh đó, mỗi thành viên cần tích cực hưởng ứng phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở, quyết tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả…

cac to chuc chinh tri xa hoi va lien hiep ky ket giao uoc thi dua nam 2019
Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã ký giao ước thi đua năm 2019. Ảnh: ĐĐK

Tại hội nghị, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã ký giao ước thi đua năm 2019.

In bài viết

Truyền hình