TĐO - Liên hiệp có mạnh được hay không chính là nhờ vào các Hội thành viên…và chính các Hội thành viên làm nên thành công của Liên hiệp. Cơ quan Thường trực Liên hiệp đều có trách nhiệm làm ‘thư ký’ của các Hội thành viên.

Đây là lời khẳng định của bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) trong Hội nghị tổng kết công tác Cơ quan Thường trực năm 2018 và triển khai công tác 2019.

cac hoi thanh vien lam nen thanh cong cua lien hiep huu nghi viet nam

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Huyền Trang.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị sáng 23/1 có: bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị; ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hữu nghị; ông Nguyễn Quế Lâm, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ, Chánh Văn phòng Liên hiệp Hữu nghị; lãnh đạo các Ban, đơn vị và cán bộ cơ quan thường trực Liên hiệp.

Hội nghị được nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018; Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và kế hoạch công tác Công đoàn năm 2019.

Trong năm 2018, Cơ quan Thường trực đã tích cực triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả, chủ động, tích cực đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân. Các hoạt động năm 2018 có chiều sâu và tầm chiến lược hơn những năm trước; chú trọng hướng tới các địa bàn trọng điểm, đạt ý nghĩa chính trị và hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị với bạn bè truyền thống và các đối tác chiến lược, toàn diện của Việt Nam.

Trong tổ chức các hoạt động, Cơ quan Thường trực tiếp tục chú trọng tăng cường xã hội hóa, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước; đồng thời đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đó, năm 2018, theo kênh hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, Liên hiệp Hữu nghị cử 62 đoàn ra, trong đó có 18 đoàn ngoài kế hoạch. Đồng thời, LHHN đón 67 đoàn vào , trong đó có 5 đoàn ngoài kế hoạch. So với số lượng kế hoạch được giao đầu năm là 58 đoàn ra và 89 đoàn vào, kết quả thực hiện số đoàn ra của Liên hiệp Hữu nghị đạt 107%, số đoàn vào đạt 75,3%.

Về công tác vận động viện trợ phi chính phủ, năm 2018, Liên hiệp Hữu nghị đã hoàn thành việc xây dựng Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ nước ngoài giai đoạn 2018-2025. Trên cơ sở ý kiến của Văn phòng Chính phủ,  Liên hiệp Hữu nghị đang trình xin ý kiến của Ban Bí thư về dự thảo này. Đồng thời, tiến hành tổng kết 20 năm hoạt động của Ủy ban giai đoạn 1996 – 2017. Sau hội nghị, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 8228/VPCP-QHQT ngày 31/8/2018 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác PCPNN tại Việt Nam thời gian tới.

cac hoi thanh vien lam nen thanh cong cua lien hiep huu nghi viet nam

Ông Đôn Tuấn Phong báo cáo tổng kết năm 2018 của Liên hiệp.

Ngoài ra, công tác nghiên cứu, tham mưu tiếp tục được thực hiện nghiêm túc và có nhiều đóng góp có giá trị thiết thực. Công tác thông tin đối ngoại tiếp tục được đổi mới, tham gia có hiệu quả vào công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức tiếp tục được tăng cường.

Tính đến cuối năm 2018, 12 Liên hiệp địa phương đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ. Đặc biệt Liên hiệp Gia Lai đã đại hội kiện toàn sau 23 năm thành lập. Công tác thành lập và phát triển các chi hội thuộc Liên hiệp các địa phương cũng được chú trọng. Có 12 Liên hiệp địa phương thay đổi Chủ tịch tham gia Đoàn Chủ tịch Liên hiệp. Bên cạnh đó, một số Liên hiệp địa phương đã tổ chức các Đại hội thành lập Hội Hữu nghị tỉnh.

Song song với đó, Liên hiệp Hữu nghị đã tiếp tục chủ động phát huy được vai trò nòng cốt trong các hoạt động đối ngoại chung của các tổ chức nhân dân, đặc biệt là trong các hoạt động đối ngoại nhân dân đa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại các hạn chế: Tình trạng thiếu cán bộ chủ chốt; việc thực hiện một số hoạt động trong kế hoạch đối ngoại còn chưa đúng tiến độ; việc triển khai Quyết định số 41/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại một số LHHN địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; công tác hướng dẫn, phối hợp hoạt động với các cơ quan hữu quan và Liên hiệp địa phương cần tăng cường hơn nữa; công tác vận động viện trợ đối mặt với thách thức về việc mở rộng đối tác, đổi mới, đa dạng hóa trong cách thức tiếp cận nguồn viện trợ và đồng thời duy trì, thúc đẩy quan hệ với các đối tác truyền thống của Liên hiệp Hữu nghị.

cac hoi thanh vien lam nen thanh cong cua lien hiep huu nghi viet nam

Bà Nguyễn Phương Nga phát biểu tổng kết Hội nghị.

Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: Thời gian tới, Liên hiệp Hữu nghị có những nhiệm vụ hết sức to lớn và quan trọng phải làm có thể kể đến như: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, tổ chức thành công Đại hội VI của Liên hiệp Hữu nghị, tham gia tích cực vào việc đóng góp xây dựng trong các chủ trương đường lối của Đại hội XIII của Đảng, tích cực thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân trên cả bình diện song phương và đa phương. Đặc biệt, tích cực chuẩn bị để đảm nhận thành công nhiệm vụ chủ trì Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2020…

Bà Nga cho rằng, nhiệm kỳ 2018-2023 sắp tới của Liên hiệp Hữu nghị sẽ có nhiệm vụ phải kế thừa truyền thống của các nhiệm kỳ trước, đồng thời mở ra một giai đoạn mới trong sự phát triển của Liên hiệp Hữu nghị.

Về phương hướng công tác trong năm 2019, Liên hiệp sẽ tập trung vào các trọng tâm hoạt động đối ngoại như: Củng cố, mở rộng, phát triển theo chiều sâu mạng lưới bạn bè truyền thống và đối tác quốc tế; tích cực tham gia các tiết chế đa phương quan trọng; Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại; Củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp vững mạnh.

Bà cho rằng: Liên hiệp có mạnh được hay không chính là nhờ vào các Hội thành viên…và chính các Hội thành viên làm nên thành công của Liên hiệp. Cơ quan Thường trực Liên hiệp đều có trách nhiệm làm ‘thư ký’ của các Hội thành viên...Vì vậy, công tác định hướng, hỗ trợ hết sức quan trọng và đòi hỏi sự sáng tạo của từng cán bộ phụ trách, đặc biệt là cán bộ Trưởng và Phó các Ban.  Mỗi một đơn vị, mỗi một ban, một một cán bộ phụ trách có một kế hoạch làm việc cụ thể của bản thân mình.

Đồng thời, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị khẳng định sẽ đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng, phát huy nhiệt huyết và tinh thần sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đưa Liên hiệp Hữu nghị vượt qua thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

cac hoi thanh vien lam nen thanh cong cua lien hiep huu nghi viet nam

Các tập thể hoàn thành xuất sắc công tác năm 2018 nhận khen thưởng.

Hội nghị cũng đã công bố quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác năm 2018. Trong đó, báo Thời đại là một trong 11 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và ông Phan Hồng Sơn, Phó Tổng Biên tập báo được nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Phương Minh - Huyền Trang

Truyền hình