Mới đây, Bộ Y tế đã có Công văn số 1157/BYT-KHTC về thực hiện giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các vi phạm nếu có, không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá dịch vụ y tế nói chung và dịch vụ xét nghiệm Covid-19 của các cơ sở y tế trên địa bàn.
Hơn 50 nước miễn xét nghiệm Covid-19 cho du khách quốc tế Hơn 50 nước miễn xét nghiệm Covid-19 cho du khách quốc tế
UN Women hỗ trợ phụ nữ tái phát triển sinh kế hậu Covid – 19 UN Women hỗ trợ phụ nữ tái phát triển sinh kế hậu Covid – 19
Bộ Y tế chấn chỉnh tình trạng loạn giá xét nghiệm COVID-19 tại cơ sở y tế tư nhân ( Ảnh minh họa )
Bộ Y tế chấn chỉnh tình trạng loạn giá xét nghiệm COVID-19 tại cơ sở y tế tư nhân ( Ảnh minh họa )

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, địa phương cần tiếp tục nghiêm túc thực hiện việc xét nghiệm theo các chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ, bảo đảm khoa học, thiết thực, phù hợp với tình hình dịch bệnh, tránh lạm dụng, lãng phí. Thực hiện thu và thanh toán chi phí xét nghiệm đối với từng đối tượng theo quy định của pháp luật về giá và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Các cơ sở y tế lưu ý thực hiện phương pháp xét nghiệm tiết kiệm, hiệu quả.

Trường hợp thực hiện xét nghiệm gộp mẫu phải áp dụng mức giá gộp mẫu, không được áp mức giá xét nghiệm theo mẫu đơn hoặc mức giá của mẫu gộp thấp hơn (ví dụ gộp mẫu 10 nhưng áp mức giá gộp mẫu 5) để thu và thanh toán với người bệnh làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh.

Đặc biệt, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế ngoài công lập đủ điều kiện xét nghiệm Covid-19 theo quy định không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19, hoặc yêu cầu người bệnh tự chi trả các chi phí liên quan đến việc thực hiện xét nghiệm, ví dụ tự mua test xét nghiệm nhanh. Đồng thời phải thực hiện việc quyết định mức giá, kê khai giá, niêm yết giá theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, cơ sở y tế có trách nhiệm mua sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; bảo đảm đủ vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm cho người bệnh khi đến khám, chữa bệnh.

Với Sở Y tế các tỉnh, thành phố cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá đối với các cơ sở y tế trên địa bàn, đặc biệt là việc tuân thủ các quy định về giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 của các cơ sở y tế tư nhân. Xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), không để tình trạng lợi dụng dịch bệnh để tăng giá dịch vụ y tế nói chung và dịch vụ xét nghiệm Covid-19 của các cơ sở y tế trên địa bàn nói riêng.

Phát động chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân 2022, khẩn trương nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở Phát động chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân 2022, khẩn trương nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở
Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 không phù hợp Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 không phù hợp
In bài viết

Truyền hình