Tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 28/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) với nội dung kéo dài thời gian miễn thuế SDĐNN đến hết ngày 31/12/2025.
bo tai chinh de xuat mien giam thue su dung dat nong nghiep them 5 nam Giảm lần thứ 8 liên tiếp, giá xăng xuống dưới 11.000 đồng/lít
bo tai chinh de xuat mien giam thue su dung dat nong nghiep them 5 nam Đề nghị Bộ Công an điều tra nghi vấn tiêu cực trong xuất khẩu gạo
bo tai chinh de xuat mien giam thue su dung dat nong nghiep them 5 nam
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình của Chính phủ về chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN

Theo quy định hiện hành, chính sách thuế SDĐNN đang được miễn đến hết ngày 31/12/2020. Tổng kết, đánh giá 20 năm thực hiện chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN cho thấy, tổng số thuế SDĐNN miễn, giảm giai đoạn 2003 - 2010 trung bình khoảng 3.268,5 tỷ đồng/năm; giai đoạn từ 2011-2016 trung bình khoảng 6.308,3 tỷ đồng/năm; giai đoạn 2017-2018 và dự kiến đến hết năm 2020 khoảng 7.438,5 tỷ đồng/năm.

Chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN là giải pháp có tác động lớn, quan trọng góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong từng thời kỳ; Góp phần hỗ trợ trực tiếp người nông dân, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Khuyến khích tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn…

Do đó, Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện miễn thuế SDĐNN như quy định hiện hành để tiếp tục thực hiện kết quả đạt được của việc miễn thuế SDĐNN, phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; tiếp tục khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích kinh tế trang trại; góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục hỗ trợ tạo công ăn việc làm cho khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập và đời sống người nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới thì cần thiết tiếp tục miễn thuế SDĐNN cho giai đoạn tiếp theo.

bo tai chinh de xuat mien giam thue su dung dat nong nghiep them 5 nam
Miễn giảm thuế SDĐNN là hình thức hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân - Ảnh minh hoạ

“Việc ban hành dưới hình thức Nghị quyết của Quốc hội để tiếp tục thực hiện miễn thuế SDĐNN trong thời hạn 5 năm (từ 1/1/2021 đến hết 31/12/2025) là phù hợp vì đây chỉ là thực hiện miễn thuế cho thời gian nhất định. Đối với giai đoạn trở về sau, cần thiết phải có đánh giá tác động trong tổng thể các chính sách thuế liên quan đến bất động sản để đề xuất chính sách thuế chung đối với bất động sản đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và đảm bảo tính khả thi”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết.

Về tác động ngân sách, việc tiếp tục miễn thuế SDĐNN đến hết năm 2025 sẽ không làm giảm thu ngân sách nhà nước do đây là chính sách đang được thực hiện trên thực tế. Với số thuế SDĐNN được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm sẽ tiếp tục là hình thức hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân, là nguồn đầu tư tài chính quan trọng trực tiếp cho khu vực nông nghiệp, nông thôn để đầu tư. Việc quy định miễn thuế SDĐNN này cũng không gây xung đột,vướng mắc trong quan hệ thương mại với các nước, không vi phạm các cam kết quốc tế của Việt Nam khi gia nhập WTO.

Qua thẩm tra, Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội (UBTCNS) nhất trí với tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết tiếp tục ban hành chính sách miễn thuế SDĐNN cho giai đoạn 2021-2025. Đa số ý kiến trong Thường trực UBTCNS cho rằng, chính sách thuế SDĐNN cần được xem xét, đánh giá trong tổng thể các chính sách chung với Luật Đất đai, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các loại thuế, các khoản thu khác đang áp dụng với đất (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).

Đồng thời, hiện nay các cơ quan của Chính phủ đang nghiên cứu khả năng xây dựng Luật Thuế tài sản, trong đó bao gồm cả đất nông nghiệp. Trong khi, chưa được các cơ quan tiến hành tổng kết, đánh giá và nghiên cứu một cách tổng thể để có hướng xây dựng chính sách một cách phù hợp trong mối liên hệ chung, về cơ bản cơ quan thẩm tra nhất trí với đề nghị của Chính phủ cho tiếp tục ban hành Nghị quyết của Quốc hội cho phép kéo dài thời gian miễn, giảm thuế SDĐNN trong 5 năm tiếp theo và trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020).

bo tai chinh de xuat mien giam thue su dung dat nong nghiep them 5 nam Giảm lần thứ 8 liên tiếp, giá xăng xuống dưới 11.000 đồng/lít

Từ 15h chiều 28/4, giá xăng E5 RON 92 trong nước giảm 401 đồng/lít, xuống còn 10.942 đồng/lít. Xăng Từ 15h chiều 28/4, giá xăng RON ...

bo tai chinh de xuat mien giam thue su dung dat nong nghiep them 5 nam Đề nghị Bộ Công an điều tra nghi vấn tiêu cực trong xuất khẩu gạo

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an điều tra thông tin cho rằng có tiêu cực trong công tác quản lý xuất khẩu gạo, ...

bo tai chinh de xuat mien giam thue su dung dat nong nghiep them 5 nam Bộ Công thương phản hồi về việc "không tiếp thu" ý kiến góp ý khi xuất khẩu gạo

Theo Bộ Công thương, phương án điều hành xuất khẩu gạo được trình Thủ tướng Chính phủ đã 2 lần xin ý kiến các bộ, ...

In bài viết

Truyền hình