Ngày 15/6, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã có Văn bản gửi BHXH các tỉnh về việc phối hợp đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ người dân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT).
Đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế Đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế
Từ 15/2: người mắc bệnh lao được hưởng thêm nhiều quyền lợi về bảo hiểm y tế Từ 15/2: người mắc bệnh lao được hưởng thêm nhiều quyền lợi về bảo hiểm y tế
Người dân đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)
BHXH Việt Nam đề nghị cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, vật tư y tế (VTYT) phục vụ người bệnh (Ảnh minh họa: Quang Duy/TTXVN)

Theo BHXH Việt Nam, tại một số cơ sở KCB BHYT đã xảy ra tình trạng không cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, vật tư y tế (VTYT) phục vụ người bệnh, nhất là các thuốc thiết yếu trong danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở KCB BHYT theo dõi tiến độ đấu thầu thuốc của từng gói thầu tập trung, đấu thầu bổ sung tại Sở Y tế, các cơ sở KCB để kịp thời có ý kiến, tránh tình trạng chậm đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ điều trị và phát sinh việc mua sắm thuốc không đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc tại các Hội đồng đấu thầu nhằm lựa chọn nhà thầu đủ năng lực cung ứng thuốc đảm bảo chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu điều trị theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

BHXH các tỉnh chủ động đề nghị Sở Y tế, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tổ chức đấu thầu mua sắm theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia, thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá khi chưa có kết quả đấu thầu. Theo dõi, đôn đốc việc mua sắm thuốc đảm bảo các cơ sở thực hiện tối thiểu 80% giá trị của từng phần trong hợp đồng đã ký kết đối với thuốc đấu thầu tập trung theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Đối với việc đấu thầu mua sắm và cung ứng VTYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh rà soát kết quả đấu thầu, số lượng VTYT còn tồn và thời gian dự kiến sử dụng hết tại cơ sở KCB, thời gian dự kiến hoàn thành quy trình đấu thầu để xây dựng kế hoạch và thực hiện đấu thầu mua sắm, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời VTYT phục vụ công tác KCB.

BHXH các tỉnh chủ động cung cấp thông tin về kết quả đấu thầu VTYT tại các địa phương, đơn vị để các Hội đồng đấu thầu VTYT trên địa bàn tham khảo, lựa chọn chủng loại VTYT và xây dựng giá kế hoạch phù hợp, đúng quy định của pháp luật đấu thầu.

Thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip Thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip
Người dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,5% Người dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,5%
In bài viết

Truyền hình