Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân

21:32 | 12/08/2022

Trong hai ngày 11-12/8/2022, đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do Chủ tịch Liên hiệp Nguyễn Phương Nga dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận để trao đổi thông tin, kinh nghiệm về việc triển khai công tác đối ngoại nhân dân tại địa phương.
Tiếp tục nâng cao vai trò của đối ngoại nhân dân trong xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại Tiếp tục nâng cao vai trò của đối ngoại nhân dân trong xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại
Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Tỉnh Khánh Hoà Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Tỉnh Khánh Hoà

Ông Dương Văn An, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận và ông Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận đã chủ trì các cuộc gặp làm việc với Đoàn tại hai địa phương.

Tại các cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kết quả triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân (ĐNND) và Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác ĐNND trong tình hình mới cũng như hoạt động của các tổ chức hữu nghị nhân dân và việc hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn.

Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga phát biểu tại cuộc làm việc với Tỉnh ủy Bình Thuận
Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga phát biểu tại cuộc làm việc với Tỉnh ủy Bình Thuận (Ảnh: TT Dân).

Lãnh đạo hai tỉnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác ĐNND trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, rất chú trọng tới công tác ĐNND, kịp thời phổ biến, quán triệt Chỉ thị 12 trong toàn tỉnh. Tỉnh Ninh Thuận nỗ lực đổi mới nội dung thông tin đối ngoại về các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tình hình biên giới, biển đảo Việt Nam, quảng bá, giới thiệu về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam và tỉnh Ninh Thuận, tiếp nhận và triển khai, quản lý tốt 7 dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài và quan tâm kiện toàn Ban liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài của Ninh Thuận.

Tỉnh Bình Thuận đã tăng cường công tác truyền thông trong về công tác ĐNND, đã tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác này trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã chú trọng thúc đẩy hoạt động ĐNND, kết nối với các địa phương kết nghĩa, đưa vào vận hành các kênh tiếng nước ngoài trên truyền hình của tỉnh và Báo Bình Thuận để tăng cường chuyển tải thông tin về Việt Nam và về địa phương đến bạn bè quốc tế, hợp tác tốt với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai hiệu quả các dự án trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới hai tỉnh sẽ phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế của mình để tăng cường hơn nữa công tác ĐNND, nghiên cứu, xúc tiến thành lập các tổ chức hữu nghị với một số nước, đổi mới phương thức, nội dung công tác vận động phi chính phủ nước ngoài, thông tin đối ngoại và công tác người Việt Nam ở nước ngoài để tăng cường tình hữu nghị với nhân dân các nước và huy động nguồn lực bên ngoài nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thảo luận với đoàn Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận
Đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thảo luận với đoàn Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận (Ảnh: Xuân Nguyên).

Lãnh đạo hai tỉnh mong muốn các cơ quan chuyên trách về đối ngoại tăng cường thông tin chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong các hoạt động đối ngoại và đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam quan tâm hỗ trợ địa phương mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước, kết nối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, giới thiệu các dự án có quy mô lớn, thời gian viện trợ lâu dài cho tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, công nghệ cao..., hướng dẫn việc thành lập các tổ chức hữu nghị với các nước ở địa phương và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đối ngoại của tỉnh, đặc biệt là về công tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga chúc mừng lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận về những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác ĐNND ở địa phương. Chủ tịch Liên hiệp thông tin về những nỗ lực của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ở Trung ương và địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Chỉ thị 12, Chỉ thị 38 của Trung ương về công tác đối ngoại nhân dân và hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, giới thiệu thực tiễn, kinh nghiệm hoạt động của các tổ chức thành viên của Liên hiệp hữu nghị ở địa phương và khẳng định, Liên hiệp Hữu nghị sẽ tích cực phối hợp, hỗ trợ tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm phát huy vai trò, sức mạnh của ĐNND, góp phần thiết thực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của địa phương.

Bàn giải pháp về mô hình Bàn giải pháp về mô hình "chuẩn" cho bộ máy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương
Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân đến cơ sở Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân đến cơ sở

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-huy-tiem-nang-loi-the-cua-dia-phuong-de-tang-cuong-va-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-doi-ngoai-nhan-dan-173745.html

In bài viết