Bỏ kiểm tra một tiết, tối đa 6 đầu điểm/môn trong 1 năm học?

20:38 | 19/05/2020

Dự thảo mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định kiểm tra định kỳ ở cấp THCS, THPT sẽ giới hạn một học kỳ chỉ còn một điểm kiểm tra giữa kỳ và một điểm kiểm tra cuối kỳ, không còn điểm kiểm tra một tiết.
bo kiem tra mot tiet toi da 6 dau diemmon trong 1 nam hoc Đề xuất bỏ quy định ô tô từ 4 chỗ phải lắp bình cứu hoả
bo kiem tra mot tiet toi da 6 dau diemmon trong 1 nam hoc Đề xuất cho phép học sinh tiểu học được lưu ban, học vượt lớp

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT của Thông tư 58. Nội dung dự thảo có 4 điểm mới đáng chú ý.

Cụ thể, theo dự thảo, thống nhất số đầu điểm đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ cho mỗi môn học theo hướng giảm số đầu điểm so với quy định hiện hành, một năm học của mỗi môn học không quá 6 đầu điểm.

Trong kiểm tra định kỳ sẽ giới hạn một học kỳ chỉ còn một điểm kiểm tra giữa kỳ và một điểm kiểm tra cuối kỳ, không còn điểm kiểm tra một tiết.

Thời gian cho kiểm tra bài giữa kỳ và cuối kỳ phụ thuộc vào từng môn học: Đối với những môn học có dưới 70 tiết/năm học, đề kiểm tra giữa kỳ chỉ dưới 45 phút, đề cuối kỳ không vượt quá 60 phút. Những môn nhiều tiết hơn, đề giữa kỳ không quá 60 phút, cuối kỳ không quá 90 phút.

Đối với kiểm tra đánh giá thường xuyên, môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học sẽ có 2 đầu điểm, môn học từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm có 3 đầu điểm, môn học trên 70 tiết/năm có 4 đầu điểm.

bo kiem tra mot tiet toi da 6 dau diemmon trong 1 nam hoc
Bộ GD-ĐT đề xuất bỏ điểm kiểm tra 1 tiết với học sinh THPT và THCS (Ảnh minh hoạ: Thanh Niên)

Số lần kiểm tra đánh giá thường xuyên không bị giới hạn bởi số đầu điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên. Ví dụ, môn học có 2 đầu điểm kiểm tra nhưng giáo viên có thể thực hiện đến 3-4 lần kiểm tra đánh giá học sinh để lấy 2 đầu điểm đó.

Trong tính điểm tổng kết cuối năm, điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra đánh giá giữa kỳ tính hệ số 2, điểm kiểm tra đánh giá cuối kỳ tính hệ số 3.

Dự thảo cũng tăng cường kết hợp đánh giá định tính (nhận xét) và định lượng (điểm số), thực hiện ở hầu hết các môn trừ Mỹ thuật, Âm nhạc và Thể dục.

Hướng tới đa dạng hoá hình thức kiểm tra, đánh giá thay vì chú trọng đánh giá bàng điểm số thông quá bài kiểm tra viết, kiểm tra hỏi đáp (miệng).

Các hình thức kiểm tra đánh giá gồm hỏi đáp, thuyết trình, kiểm tra viết trên giấy hoặc máy tính, đặc biệt chú trọng kiểm tra đánh giá thông qua các sản phẩm học tập, sản phẩm thực hành.

Dự thảo khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra đánh giá trên máy tính, tận dụng thế mạnh công nghệ thông tin nhằm phát triển hoạt động kiểm tra đánh giá vì sự tiến bộ của người học, phát triển năng lực tự học của người học.

bo kiem tra mot tiet toi da 6 dau diemmon trong 1 nam hoc Bộ GD&ĐT: Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu 2 khoản tiền trong năm học

Bộ GD&ĐT vừa có công văn hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021. Theo ...

bo kiem tra mot tiet toi da 6 dau diemmon trong 1 nam hoc TP.HCM: Trường học được mở căng tin, tổ chức bán trú

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM được mở lại căng tin, bán trú trong trường học song phải bảo đảm vệ sinh, ...

bo kiem tra mot tiet toi da 6 dau diemmon trong 1 nam hoc Bộ Y tế: Học sinh khi ra chơi cần đeo khẩu trang

Bộ Y tế khuyến cáo học sinh ở trong lớp học không nhất thiết phải đeo khẩu trang, khi ra chơi cần đeo khẩu trang và ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-kiem-tra-mot-tiet-toi-da-6-dau-diemmon-trong-1-nam-hoc-108733.html

In bài viết