Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2016, đã kỷ luật 14 đăng kiểm viên cơ giới và 1 nhân viên vì vi phạm quy trình đăng kiểm

3 thang ky luat 14 dang kiem vien

Cụ thể, qua kiểm tra đột xuất chất lượng xe vừa hoàn thành kiểm định tại 34 trung tâm đăng kiểm, các đoàn kiểm tra của Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phát hiện 14 đăng kiểm viên và 1 nhân viên nghiệp vụ vi phạm quy trình kiểm định phương tiện, dẫn đến các trường hợp xe không đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật nhưng vẫn được cấp chứng nhận kiểm định.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã quyết định đình chỉ hoạt động nghiệp vụ 1 tháng đối với 9 đăng kiểm viên, phê bình cảnh cáo 5 đăng kiểm viên khác và 1 nhân viên đăng kiểm. Kết quả kỷ luật này đã được thông báo đến tất cả các trung tâm đăng kiểm trên cả nước để chấn chỉnh tình trạng tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện.

Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình cũng đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị và trực tiếp là trưởng các dây chuyền kiểm định nâng cao ý thức, có trách nhiệm phòng chống sai phạm, tiêu cực, đồng thời, tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất các trung tâm đăng kiểm.

Theo SGGP

Truyền hình