Dự báo thời tiết 19/1/2022: Bắc Bộ trời rét, trưa chiều hửng nắng

Dự báo thời tiết 19/1/2022: Bắc Bộ trời rét, trưa chiều hửng nắng
Cần biết - 1 ngày trước
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/1, các tỉnh Bắc Bộ trời rét, có mưa vài nơi, ngày nắng. Trung Bộ mưa rào và dông vài ...

Dự báo thời tiết 13/1/2022: Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm

Dự báo thời tiết 13/1/2022: Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm
Cần biết - 7 ngày trước
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 13/1, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nam Bộ chiều ...

Dự báo thời tiết 12/1/2022: Hà Nội trời rét, trưa chiều hửng nắng

Dự báo thời tiết 12/1/2022: Hà Nội trời rét, trưa chiều hửng nắng
Cần biết - 12-01-2022 09:09
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tưởng thủy văn Quốc gia, ngày 12/1, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trưa chiều giảm mây có nắng, trời rét.

Dự báo thời tiết 11/1/2022: Bắc Bộ rét sâu, nhiết độ thấp nhất phổ biến từ 12-15 độ

Dự báo thời tiết 11/1/2022: Bắc Bộ rét sâu, nhiết độ thấp nhất phổ biến từ 12-15 độ
Cần biết - 11-01-2022 08:35
Ngày 11/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ; Bắc ...

Dự báo thời tiết 10/1/2022: Bắc Bộ trời rét, có mưa nhỏ vài nơi

Dự báo thời tiết 10/1/2022: Bắc Bộ trời rét, có mưa nhỏ vài nơi
Cần biết - 10-01-2022 08:24
Ngày 10/1, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết 8/1/2022: Bắc Bộ sáng và đêm trời rét, Nam Bộ chiều tối có mưa dông vài nơi

Dự báo thời tiết 8/1/2022: Bắc Bộ sáng và đêm trời rét, Nam Bộ chiều tối có mưa dông vài nơi
Cần biết - 08-01-2022 08:06
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 8/1, các tỉnh Bắc Bộ có mư vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời ...

Dự báo thời tiết 6/1/2022: Bắc Bộ duy trì trạng thái sáng và đêm trời rét

Dự báo thời tiết 6/1/2022: Bắc Bộ duy trì trạng thái sáng và đêm trời rét
Cần biết - 06-01-2022 09:01
Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 6/1, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rải rác, trưa chiều hửng nắng, sáng và đêm trời ...

Dự báo thời tiết 5/1/2022: Bắc Bộ sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm

Dự báo thời tiết 5/1/2022: Bắc Bộ sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm
Cần biết - 05-01-2022 06:00
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 5/1, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương ...

Dự báo thời tiết 4/1/2022: Hà Nội sáng và đêm trời rét, trưa chiều hửng nắng

Dự báo thời tiết 4/1/2022: Hà Nội sáng và đêm trời rét, trưa chiều hửng nắng
Cần biết - 04-01-2022 07:32
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 4/1, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sáng và đêm trời rét, sáng sớm có sương mù và ...

Dự báo thời tiết 3/1/2022: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, trưa chiều có nắng

Dự báo thời tiết 3/1/2022: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, trưa chiều có nắng
Cần biết - 03-01-2022 06:00
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/1, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Khu vực Bắc Bộ sáng sớm sương ...

Dự báo thời tiết Tết Dương lịch (1/1/2022): Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm

Dự báo thời tiết Tết Dương lịch (1/1/2022): Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm
Cần biết - 01-01-2022 07:00
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 1/1/2022, các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời ...

Dự báo thời tiết 31/12: Hà Nội trời rét, trưa chiều hửng nắng

Dự báo thời tiết 31/12: Hà Nội trời rét, trưa chiều hửng nắng
Cần biết - 31-12-2021 06:00
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tưởng thủy văn Quốc gia, ngày 31/12, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét, sáng sớm sương mù rải rác, trưa chiều ...

Dự báo thời tiết 30/12: Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết 30/12: Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét
Cần biết - 30-12-2021 08:29
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 30/12, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết 29/12: Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại

Dự báo thời tiết 29/12: Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại
Cần biết - 29-12-2021 06:00
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 29/12, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại;. vùng ...

Thời tiết các khu vực trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022 sẽ như thế nào?

Thời tiết các khu vực trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022 sẽ như thế nào?
Cần biết - 28-12-2021 08:06
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 (từ ngày 1-3/1), thời tiết tại các khu vực trên cả nước ...

Dự báo thời tiết 26/12: Hà Nội trời rét đậm

Dự báo thời tiết 26/12: Hà Nội trời rét đậm
Cần biết - 26-12-2021 09:54
Ngày 26/12, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông rải rác, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng ...

Dự báo thời tiết 24/12: Hà Nội duy trì trạng thái ngày nắng hanh, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết 24/12: Hà Nội duy trì trạng thái ngày nắng hanh, đêm và sáng trời rét
Cần biết - 24-12-2021 08:31
Ngày 24/12, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái đêm và sáng trời rét; sáng sớm sương mù nhẹ; trưa, chiều trời nắng.

Dự báo thời tiết 22/12: Hà Nội ngày nắng hanh, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết 22/12: Hà Nội ngày nắng hanh, đêm và sáng trời rét
Cần biết - 22-12-2021 07:00
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 22/12, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, ...

Dự báo thời tiết 21/12: Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, ngày nắng hanh

Dự báo thời tiết 21/12: Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, ngày nắng hanh
Cần biết - 21-12-2021 06:00
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 21/12, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm sương mù, đêm và sáng trời rét, ngày nắng. ...

Dự báo thời tiết 18/12: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết 18/12: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét
Cần biết - 18-12-2021 06:00
Ngày 18/12, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng. Bắc Bộ sáng sớm sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Tây Bắc Bộ và vùng núi Đông ...
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile