Những việc không nên làm trong ngày 28/5 Âm lịch (7/7/2021)

Những việc không nên làm trong ngày 28/5 Âm lịch (7/7/2021)
Cần biết - 06-07-2021 08:44
Những việc không nên làm trong ngày 28/5 Âm lịch (7/7/2021): Theo tử vi, ngày này kiêng kỵ các việc lót giường, đóng giường, đi thuyền. Còn lại trăm việc khởi tạo đều tốt.

Những việc không nên làm trong ngày 27/5 Âm lịch (6/7/2021)

Những việc không nên làm trong ngày 27/5 Âm lịch (6/7/2021)
Cần biết - 05-07-2021 07:00
Những việc không nên làm trong ngày 27/5 Âm lịch (6/7/2021): Theo tử vi, ngày này kiêng đóng giường, lót giường, đi thuyền, mua sắm. Vì vậy, ngày này không nên tiến hành mua sắm ...

Những việc không nên làm trong ngày 26/5 Âm lịch (5/7/2021)

Những việc không nên làm trong ngày 26/5 Âm lịch (5/7/2021)
Cần biết - 04-07-2021 10:11
Những việc không nên làm trong ngày 26/5 Âm lịch (5/7/2021): Theo tử vi, ngày này, khởi công tạo tác việc chi cũng không tránh khỏi hại. Nhất là cưới gả, đóng giường, lót giường, ...

Những việc không nên làm trong ngày 25/5 Âm lịch (4/7/2021)

Những việc không nên làm trong ngày 25/5 Âm lịch (4/7/2021)
Cần biết - 03-07-2021 07:07
Những việc không nên làm trong ngày 25/5 Âm lịch (4/7/2021): Theo tử vi, ngày này, Sao Phòng là Đại Kiết Tinh nên không kỵ bất kỳ việc gì. Vì vậy, ngày này nên tiến ...

Những việc không nên làm trong ngày 24/5 Âm lịch (3/7/2021)

Những việc không nên làm trong ngày 24/5 Âm lịch (3/7/2021)
Cần biết - 02-07-2021 06:54
Những việc không nên làm trong ngày 24/5 Âm lịch (3/7/2021): Theo tử vi, ngày này, nếu bạn có dự định các công việc liên quan đến khởi công xây dựng, chôn cất, cưới gả ...

Những việc không nên làm trong ngày 23/5 Âm lịch (2/7/2021)

Những việc không nên làm trong ngày 23/5 Âm lịch (2/7/2021)
Cần biết - 01-07-2021 09:27
Những việc không nên làm trong ngày 23/5 Âm lịch (2/7/2021): Theo tử vi, ngày này, chôn cất dễ bị Trùng tang. Nếu cưới gả e rằng phòng không giá lạnh. Nếu tranh đấu kiện ...

Những việc không nên làm trong ngày 22/5 Âm lịch 1/7/2021)

Những việc không nên làm trong ngày 22/5 Âm lịch 1/7/2021)
Cần biết - 30-06-2021 07:00
Những việc không nên làm trong ngày 22/5 Âm lịch (1/7/2021): Theo tử vi, ngày này kiêng kỵ chôn cất, xây đắp mộ phần hay sửa chữa mộ phần ắt có người chết.

Những việc không nên làm trong ngày 21/5 Âm lịch (30/6/2021)

Những việc không nên làm trong ngày 21/5 Âm lịch (30/6/2021)
Cần biết - 29-06-2021 08:49
Những việc không nên làm trong ngày21/5 Âm lịch (30/6/2021): Theo tử vi, ngày này kiêng kỵ việc đi thuyền, còn lại mọi việc khởi công tạo tác rất tốt lành. Tốt nhất là cưới ...

Những việc không nên làm trong ngày 20/5 Âm lịch (29/6/2021)

Những việc không nên làm trong ngày 20/5 Âm lịch (29/6/2021)
Cần biết - 28-06-2021 07:11
Những việc không nên làm trong ngày 20/5 Âm lịch (29/6/2021): Theo tử vi, ngày này kiêng kỵ các việc như chôn cất, xây cất nhà, đặt táng kê gác, gác đòn đông...

Những việc không nên làm trong ngày 19/5 Âm lịch (28/6/2021)

Những việc không nên làm trong ngày 19/5 Âm lịch (28/6/2021)
Cần biết - 27-06-2021 10:34
Những việc không nên làm trong ngày 19/5 Âm lịch (28/6/2021): Theo tử vi, ngày này kiêng kỵ sửa hay làm thuyền chèo, hoặc đẩy thuyền mới xuống nước. Còn lại khởi công tạo tác ...

Những việc không nên làm trong ngày 18/5 Âm lịch (27/6/2021)

Những việc không nên làm trong ngày 18/5 Âm lịch (27/6/2021)
Cần biết - 26-06-2021 11:03
Những việc không nên làm trong ngày 18/5 Âm lịch (27/6/2021): Theo tử vi, ngày này nên kiêng làm sanh phần, đóng thọ đường, chôn cất hay tu bổ mộ phần...

Những việc không nên làm trong ngày 17/5 Âm lịch (26/6/2021)

Những việc không nên làm trong ngày 17/5 Âm lịch (26/6/2021)
Cần biết - 25-06-2021 09:10
Những việc không nên làm trong ngày 17/5 Âm lịch (26/6/2021): Theo tử vi, ngày này,

Những việc không nên làm trong ngày 16/5 Âm lịch (25/6/2021)

Những việc không nên làm trong ngày 16/5 Âm lịch (25/6/2021)
Cần biết - 24-06-2021 10:06
Những việc không nên làm trong ngày 16/5 Âm lịch (25/6/2021): Theo tử vi, ngày này, khởi tạo bất kể việc chi cũng hại. Hại nhất là trổ cửa dựng cửa, tháo nước, việc đào ...

Những việc không nên làm trong ngày 15/5 Âm lịch (24/6/2021)

Những việc không nên làm trong ngày 15/5 Âm lịch (24/6/2021)
Cần biết - 23-06-2021 07:15
Những việc không nên làm trong ngày 15/5 Âm lịch (24/6/2021): Theo tử vi, ngày này kỵ làm sanh phần, đóng thọ đường, chôn cất hay tu bổ mộ phần. Còn lại tạo tác nhiều ...

Những việc không nên làm trong ngày 14/5 Âm lịch (23/6/2021)

Những việc không nên làm trong ngày 14/5 Âm lịch (23/6/2021)
Cần biết - 22-06-2021 07:00
Những việc không nên làm trong ngày 14/5 Âm lịch (23/6/2021): Theo tử vi, ngày này kiêng cưới gả, đóng giường lót giường, chôn cất hay kết bạn đều không tốt. Vì vậy, để việc ...

Những việc không nên làm trong ngày 13/5 Âm lịch (22/6/2021)

Những việc không nên làm trong ngày 13/5 Âm lịch (22/6/2021)
Cần biết - 21-06-2021 06:31
Những việc không nên làm trong ngày 13/5 Âm lịch (22/6/2021): Theo tử vi, ngày này, Sao Trủy không làm bất kỳ việc gì. Khởi công tạo tác đều không tốt. Kỵ nhất là chôn ...

Những việc không nên làm trong ngày 12/5 Âm lịch (21/6/2021)

Những việc không nên làm trong ngày 12/5 Âm lịch (21/6/2021)
Cần biết - 20-06-2021 10:03
Những việc không nên làm trong ngày 12/5 Âm lịch (21/6/2021): Theo tử vi, ngày này kiêng kỵ việc đi thuyền, còn lại trăm sự đều tốt. Tốt nhất là việc trổ cửa dựng cửa, ...

Những việc không nên làm trong ngày 11/5 Âm lịch (20/6/2021)

Những việc không nên làm trong ngày 11/5 Âm lịch (20/6/2021)
Cần biết - 19-06-2021 08:59
Những việc không nên làm trong ngày 11/5 Âm lịch (20/6/2021): Theo tử vi, ngày này, chôn cất thì ĐẠI KỴ. Cưới gã, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lót giường, ...

Những việc không nên làm trong ngày 10/5 Âm lịch (19/6/2021)

Những việc không nên làm trong ngày 10/5 Âm lịch (19/6/2021)
Cần biết - 18-06-2021 08:34
Những việc không nên làm trong ngày 10/5 Âm lịch (19/6/2021): Theo tử vi, ngày này kiêng đóng giường, lót giường, đi thuyền, mua sắm.

Những việc không nên làm trong ngày 9/5 Âm lịch (18/6/2021)

Những việc không nên làm trong ngày 9/5 Âm lịch (18/6/2021)
Cần biết - 17-06-2021 06:25
Những việc không nên làm trong ngày 9/5 Âm lịch (18/6/2021): Theo tử vi, ngày này kỵ nhất là lót giường, đóng giường và đi đường thủy. Còn lại, khởi công mọi việc đều rất ...
    Trước         Sau    

Chuyên đề

giai bao chi bua liem vang
GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG

GIẢI BÁO CHÍ "BÚA LIỀM VÀNG" - GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

vu lan thoi covid 19
Vu Lan thời COVID-19

Nguồn gốc ra đời, ý nghĩa của lễ Vu Lan báo hiếu.

45 nam thiet lap quan he ngoai giao viet nam thai lan
45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan

45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan

Xem phiên bản mobile