Kết quả XSMN ngày 3/1/2022 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay

Kết quả XSMN ngày 3/1/2022 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay
Cần biết - 03-01-2022 14:00
XSMN 3/1 - Kết quả xổ số miền Nam thứ Hai ngày 3/1/2022 diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh, XSDT xổ số Đồng Tháp, XSCM ...

Kết quả XSMN ngày 2/1/2022 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay

Kết quả XSMN ngày 2/1/2022 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay
Cần biết - 02-01-2022 07:04
XSMN 2/1 - Kết quả xổ số miền Nam Chủ nhật ngày 2/1/2022 diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Tiền Giang, XSKG xổ số Kiên Giang, XSDL xổ số ...

Kết quả XSMN ngày 1/1/2022 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay

Kết quả XSMN ngày 1/1/2022 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay
Cần biết - 01-01-2022 10:17
XSMN 1/1 - Kết quả xổ số miền Nam thứ Bảy ngày 1/1/2022 diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước, XSHG Hậu Giang, XSLA Long An, XSHCM xổ ...

Kết quả XSMN ngày 31/12/2021 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay

Kết quả XSMN ngày 31/12/2021 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay
Cần biết - 31-12-2021 07:04
XSMN 31/12 - Kết quả xổ số miền Nam thứ Sáu ngày 31/12/2021 diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Vĩnh Long, XSBD xổ số Bình Dương, XSTV xổ số ...

Kết quả XSMN ngày 30/12/2021 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay

Kết quả XSMN ngày 30/12/2021 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay
Cần biết - 30-12-2021 06:24
XSMN 30/12 - Kết quả xổ số miền Nam thứ Năm ngày 30/12/2021 diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Tây Ninh, XSAG xổ số An Giang, XSBTH xổ số ...

Kết quả XSMN ngày 29/12/2021 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay

Kết quả XSMN ngày 29/12/2021 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay
Cần biết - 29-12-2021 07:04
XSMN 29/12 - Kết quả xổ số miền Nam thứ Tư ngày 29/12/2021 diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai, XSCT xổ số Cần Thơ, XSST xổ số ...

Kết quả XSMN ngày 28/12/2021 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay

Kết quả XSMN ngày 28/12/2021 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay
Cần biết - 28-12-2021 06:10
XSMN 28/12 - Kết quả xổ số miền Nam thứ Ba ngày 28/12/2021 diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Bến Tre, XSVT xổ số Vũng Tàu, XSBL xổ số ...

Kết quả XSMN ngày 27/12/2021 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay

Kết quả XSMN ngày 27/12/2021 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay
Cần biết - 27-12-2021 07:07
XSMN 27/12 - Kết quả xổ số miền Nam thứ Hai ngày 27/12/2021 diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh, XSDT xổ số Đồng Tháp, XSCM ...

Kết quả XSMN ngày 26/12/2021 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay

Kết quả XSMN ngày 26/12/2021 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay
Cần biết - 26-12-2021 06:12
XSMN 26/12 - Kết quả xổ số miền Nam Chủ nhật ngày 26/12/2021 diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Tiền Giang, XSKG xổ số Kiên Giang, XSDL xổ số ...

Kết quả XSMN ngày 25/12/2021 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay

Kết quả XSMN ngày 25/12/2021 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay
Cần biết - 25-12-2021 07:04
XSMN 25/12 - Kết quả xổ số miền Nam thứ Bảy ngày 25/12/2021 diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước, XSHG Hậu Giang, XSLA Long An, XSHCM xổ ...

Kết quả XSMN ngày 23/12/2021 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay

Kết quả XSMN ngày 23/12/2021 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay
Cần biết - 23-12-2021 07:04
XSMN 23/12 - Kết quả xổ số miền Nam thứ Năm ngày 23/12/2021 diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Tây Ninh, XSAG xổ số An Giang, XSBTH xổ số ...

Xổ số miền Nam 21/12/2021 - Kết quả XSMN mới nhất - Trực tiếp XSMN

Xổ số miền Nam 21/12/2021 - Kết quả XSMN mới nhất - Trực tiếp XSMN
Cần biết - 21-12-2021 07:07
XSMN 21/12 - Kết quả xổ số miền Nam thứ Ba ngày 21/12/2021 diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Bến Tre, XSVT xổ số Vũng Tàu, XSBL xổ số ...

Kết quả XSMN ngày 20/12/2021 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay

Kết quả XSMN ngày 20/12/2021 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay
Cần biết - 20-12-2021 06:10
XSMN 20/12 - Kết quả xổ số miền Nam thứ Hai ngày 20/12/2021 diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh, XSDT xổ số Đồng Tháp, XSCM ...

Kết quả XSMN ngày 19/12/2021 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay

Kết quả XSMN ngày 19/12/2021 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay
Cần biết - 19-12-2021 07:07
XSMN 19/12 - Kết quả xổ số miền Nam Chủ nhật ngày 19/12/2021 diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Tiền Giang, XSKG xổ số Kiên Giang, XSDL xổ số ...

Xổ số miền Nam 18/12/2021 - Kết quả XSMN mới nhất - Trực tiếp XSMN

Xổ số miền Nam 18/12/2021 - Kết quả XSMN mới nhất - Trực tiếp XSMN
Cần biết - 18-12-2021 06:12
XSMN 18/12 - Kết quả xổ số miền Nam thứ Bảy ngày 18/12/2021 diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước, XSHG Hậu Giang, XSLA Long An, XSHCM xổ ...

Xổ số miền Nam 17/12/2021 - Kết quả XSMN mới nhất - Trực tiếp XSMN

Xổ số miền Nam 17/12/2021 - Kết quả XSMN mới nhất - Trực tiếp XSMN
Cần biết - 17-12-2021 06:07
XSMN 17/12 - Kết quả xổ số miền Nam thứ Sáu ngày 17/12/2021 diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh, XSDT xổ số Đồng Tháp, XSCM ...

Xổ số miền Nam 16/12/2021 - Kết quả XSMN mới nhất - Trực tiếp XSMN

Xổ số miền Nam 16/12/2021 - Kết quả XSMN mới nhất - Trực tiếp XSMN
Cần biết - 16-12-2021 07:07
XSMN 16/12 - Kết quả xổ số miền Nam thứ Năm ngày 16/12/2021 diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết TP Tây Ninh, XSAG xổ số An Giang, XSBTH xổ ...

Xổ số miền Nam 15/12/2021 - Kết quả XSMN mới nhất - Trực tiếp XSMN

Xổ số miền Nam 15/12/2021 - Kết quả XSMN mới nhất - Trực tiếp XSMN
Cần biết - 15-12-2021 10:06
XSMN 15/12 - Kết quả xổ số miền Nam thứ Tư ngày 15/12/2021 diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai, XSCT xổ số Cần Thơ, XSST xổ số ...

Xổ số miền Nam 14/12/2021 - Kết quả XSMN mới nhất - Trực tiếp XSMN

Xổ số miền Nam 14/12/2021 - Kết quả XSMN mới nhất - Trực tiếp XSMN
Cần biết - 14-12-2021 07:07
XSMN 14/12 - Kết quả xổ số miền Nam thứ Ba ngày 14/12/2021 diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Bến Tre, XSVT xổ số Vũng Tàu, XSBL xổ số ...

Kết quả XSMN ngày 13/12/2021 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay

Kết quả XSMN ngày 13/12/2021 - Dự đoán, soi cầu trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay
Cần biết - 13-12-2021 06:45
XSMN 13/12 - Kết quả xổ số miền Nam thứ Hai ngày 13/12/2021 diễn ra tại trường quay của Công ty xổ số kiến thiết TP Hồ Chí Minh, XSDT xổ số Đồng Tháp, XSCM ...
    Trước         Sau    

Chuyên đề

han gan vet thuong chien tranh viet my bao dung va sam hoi
Hàn gắn vết thương chiến tranh Việt - Mỹ: Bao dung và sám hối

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

50 nam huu nghi viet nam an do huong sen toa ngat
50 năm hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.

nhung gia tri am nhac dac biet trong tin nguong tho mau tam phu
Những giá trị âm nhạc đặc biệt trong tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có.

Xem phiên bản mobile