Phát hành sách du ký các vùng biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

Phát hành sách du ký các vùng biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX
Lịch sử chủ quyền - 22-12-2022 07:18
Du ký các vùng biển đảo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX là cuốn sách chuyên khảo của PGS-TS Nguyễn Hữu Sơn chủ biên, do nhà xuất bản Khoa học xã hội phát hành.
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile