Nga giới thiệu hệ thống đánh chặn trên hạm Resource có thể chặn mọi loại tên lửa

Nga giới thiệu hệ thống đánh chặn trên hạm Resource có thể chặn mọi loại tên lửa
Quân sự - vũ khí - 04-08-2021 07:58
Tại Triển lãm MVMS-2021, lần đầu tiên Nga giới thiệu hệ thống đánh chặn trên hạm Resource - vũ khí có thể đánh chặn mọi tên lửa.
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile