[Infographic] Đại hội lần thứ II của Đảng

[Infographic] Đại hội lần thứ II của Đảng
Chính trị - Xã hội - 30-01-2023 17:10
Đại hội lần thứ II của Đảng được tổ chức từ ngày 11-19/2/1951 tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang, với 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 760 ...
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile