GÓP Ý VỀ DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý VỀ DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý VỀ DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Tiếp thu tối đa những góp ý có lợi cho đất nước, cho Nhân dân

Tiếp thu tối đa những góp ý có lợi cho đất nước, cho Nhân dân
Chính trị - Xã hội - 29-10-2020 00:00
Việc lấy ý kiến của Nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giới trẻ chủ động góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng

Giới trẻ chủ động góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng
Chính trị - Xã hội - 28-10-2020 00:00
Chiều 26/10 tại Hà Nội, Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ chủ chốt Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tới dự.

Tiếp tục hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Tiếp tục hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Chính trị - Xã hội - 28-10-2020 00:00
Sự đổi mới nhận thức lý luận và cụ thể hóa những đặc trưng và đặc thù của mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (KTTTĐHXHCN) ở nước ta đã được ghi nhận trong các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc suốt nhiều thập kỷ qua, tập trung trong kỳ Đại hội lần thứ XII, đặc biệt, đang tiếp tục được hoàn thiện và làm sâu sắc hơn trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (dưới đây viết tắt là Dự thảo)…

Kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại

Kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại
Chính trị - Xã hội - 27-10-2020 10:00
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Căn cứ lựa chọn chiến lược phát triển đất nước trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Căn cứ lựa chọn chiến lược phát triển đất nước trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Chính trị - Xã hội - 24-10-2020 00:00
Hội thảo chuyên gia do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức với chủ đề "Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định, tổ chức thực hiện các đột phá chiến lược phát triển đất nước trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng” đã được tổ chức ngày 22/10 tại Hà Nội.

Các chuyên gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Các chuyên gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Chính trị - Xã hội - 23-10-2020 09:00
Các chuyên gia, nhà khoa học tập trung cho ý kiến vào một số vấn đề như: cách tiếp cận việc xác định và tổ chức thực hiện các đột phá chiến lược trong giai đoạn 2021-2025, trong chiến lược 10 năm...

Toàn văn các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Toàn văn các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Chào ngày mới - 22-10-2020 17:18
Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân.

Nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII bằng hình thức nào?

Nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII bằng hình thức nào?
Chính trị - Xã hội - 22-10-2020 00:00
Nhân dân thảo luận, góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội thảo, tọa đàm khoa học hoặc thông qua hệ thống thư, báo.

Sáu điểm mới nổi bật của Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sáu điểm mới nổi bật của Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Chính trị - Xã hội - 22-10-2020 00:00
Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã được công bố, gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân. PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Thường trực Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIII cho biết 6 điểm mới nổi bật nhất trong Dự thảo Báo cáo chính trị- báo cáo trung tâm của Đại hội.

Tọa đàm trực tuyến 'Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng'

Tọa đàm trực tuyến 'Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng'
Chính trị - Xã hội - 21-10-2020 19:00
Tại tọa đàm, các chuyên gia đã trả lời câu hỏi về những điểm mới, những nhóm nội dung quan trọng cốt lõi trong Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, bài bản

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, bài bản
Chuyện tuần này - 09-10-2020 15:52
Trung ương cho rằng, các dự thảo mới được chuẩn bị rất công phu, bài bản, trí tuệ, dân chủ và cầu thị; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển.

Dự thảo văn kiện Đại hội XIII đề cao vai trò của nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân

Dự thảo văn kiện Đại hội XIII đề cao vai trò của nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân
Theo dòng sự kiện - 28-09-2020 13:01
Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được lấy ý kiến tại đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở và hiện nay đang lấy ý kiến tại đại hội đảng bộ cấp tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Ngành Ngoại giao trao đổi sâu rộng nhằm góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Ngành Ngoại giao trao đổi sâu rộng nhằm góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
Chào ngày mới - 07-08-2020 08:31
Ngành đối ngoại cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc củng cố môi trường hoà bình, ổn định, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung ương chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Trung ương chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Chào ngày mới - 16-05-2019 15:43
Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương phát huy trí tuệ để hoàn thiện các báo cáo, đề án được trình tại hội nghị trung ương 10 khai mạc sáng 16/5. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII
Chào ngày mới - 06-12-2018 08:59
Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiến hành phiên họp đầu tiên (vào chiều 5/12), cho ý kiến về kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Văn kiện, Thường trực Tiểu ban Văn kiện và một số nội dung liên quan đến quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng- Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì phiên họp.
    Trước         Sau    

Vietnam Times

Xem phiên bản mobile