Thứ sáu 27/11/2020 03:40

English 中文 русский ខ្មែរ ພາ​ສາ​ລາວ
GÓP Ý VỀ DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý VỀ DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

GÓP Ý VỀ DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiền đề rất quan trọng góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng

Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiền đề rất quan trọng góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng
Chào ngày mới - 6 ngày trước
Ngày 19/11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của ...

Kỳ 3: Vững bước đi lên trong một thế giới biến động

Kỳ 3: Vững bước đi lên trong một thế giới biến động
Bình luận - 12-11-2020 10:50
Tạp chí Thời Đại tiếp tục đăng tải Kỳ 3: Vững bước đi lên trong một thế giới biến động trong bài viết đóng góp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện ...

Châu Á – Thái Bình Dương: Tâm điểm bất ổn mới (Kỳ 2)

Châu Á – Thái Bình Dương: Tâm điểm bất ổn mới (Kỳ 2)
Bình luận - 12-11-2020 10:49
Tạp chí Thời Đại tiếp tục đăng tải Kỳ 2: Châu Á – Thái Bình Dương: tâm điểm bất ổn mới trong bài viết đóng góp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn ...

Kỳ 1: Thời kỳ của những biến động lớn

Kỳ 1: Thời kỳ của những biến động lớn
Bình luận - 12-11-2020 10:47
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tạp chí Thời Đại đăng ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội của tác giả Trần Minh. ...

Cộng đồng Việt Nam tại Lào góp ý Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII

Cộng đồng Việt Nam tại Lào góp ý Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII
Chính trị - Xã hội - 12-11-2020 09:36
Ngày 11/11, Hội nghị công bố và lấy ý kiến đóng góp của kiều bào và cộng đồng người Việt Nam ở Lào vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc ...

Khép dần khoảng chênh lệch về mức sống giữa các vùng miền

Khép dần khoảng chênh lệch về mức sống giữa các vùng miền
Chính trị - Xã hội - 11-11-2020 10:00
Nhân dân Đắk Lắk đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng về vấn đề phát triển kinh tế-xã hội vùng ...

Tạo nền tảng vững chắc cho con đường phát triển của đất nước

Tạo nền tảng vững chắc cho con đường phát triển của đất nước
Chính trị - Xã hội - 11-11-2020 09:00
Theo đại biểu Quốc hội, đổi mới sáng tạo là chìa khóa để thực hiện các chủ trương đổi mới của Đảng về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số và ...

Đảng viên Hà Nội góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

Đảng viên Hà Nội góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng
Chính trị - Xã hội - 11-11-2020 09:00
Theo Bí thư Quận ủy Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn, một số đảng viên bày tỏ ý kiến rằng Đảng cần nghiên cứu bổ sung thêm giải pháp về hoàn thiện thể chế kinh tế ...

Cộng đồng người Việt tại Australia góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng

Cộng đồng người Việt tại Australia góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng
Chính trị - Xã hội - 09-11-2020 09:00
Các đại biểu đã đưa ra nhiều nhận xét, góp ý, đề xuất cụ thể về nội dung các văn kiện, tập trung vào các vấn đề kinh tế, giáo dục đào tạo, phát triển ...

Cần đề cập toàn diện và sâu sắc hơn về Đối ngoại nhân dân

Cần đề cập toàn diện và sâu sắc hơn về Đối ngoại nhân dân
Chính trị - Xã hội - 05-11-2020 09:00
Thực hiện Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/09/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tiếp tục công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trích Đại ...

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp
Chính trị - Xã hội - 05-11-2020 00:00
Ngày 3/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Công nhân viên chức lao động luôn đặt kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng

Công nhân viên chức lao động luôn đặt kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng
Chính trị - Xã hội - 04-11-2020 00:00
Trong mỗi kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó có đội ngũ công nhân viên chức lao động luôn đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng ...

Tiếp thu tối đa những góp ý có lợi cho đất nước, cho Nhân dân

Tiếp thu tối đa những góp ý có lợi cho đất nước, cho Nhân dân
Chính trị - Xã hội - 29-10-2020 00:00
Việc lấy ý kiến của Nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia ...

Giới trẻ chủ động góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng

Giới trẻ chủ động góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng
Chính trị - Xã hội - 28-10-2020 00:00
Chiều 26/10 tại Hà Nội, Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ chủ chốt Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam, ...

Tiếp tục hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Tiếp tục hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Chính trị - Xã hội - 28-10-2020 00:00
Sự đổi mới nhận thức lý luận và cụ thể hóa những đặc trưng và đặc thù của mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (KTTTĐHXHCN) ở nước ...

Kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại

Kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại
Chính trị - Xã hội - 27-10-2020 10:00
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào ...

Căn cứ lựa chọn chiến lược phát triển đất nước trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Căn cứ lựa chọn chiến lược phát triển đất nước trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Chính trị - Xã hội - 24-10-2020 00:00
Hội thảo chuyên gia do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức với chủ đề "Cơ sở lý luận và thực tiễn xác định, tổ chức thực hiện các đột ...

Các chuyên gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Các chuyên gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Chính trị - Xã hội - 23-10-2020 09:00
Các chuyên gia, nhà khoa học tập trung cho ý kiến vào một số vấn đề như: cách tiếp cận việc xác định và tổ chức thực hiện các đột phá chiến lược trong giai ...

Toàn văn các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Toàn văn các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Chào ngày mới - 22-10-2020 17:18
Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân.

Nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII bằng hình thức nào?

Nhân dân góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII bằng hình thức nào?
Chính trị - Xã hội - 22-10-2020 00:00
Nhân dân thảo luận, góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội thảo, tọa đàm ...
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile