Thứ năm 24/09/2020 12:24

English 中文 русский ខ្មែរ ພາ​ສາ​ລາວ
Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020 của Bộ GDDT

Đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT 2020 của Bộ GDDT

Đáp án chính thức các môn thi tốt nghiệp THPT 2020 của Bộ GDDT: Đáp án chính thức môn Văn, môn Toán, Ngoại ngữ, tiếng Anh, môn Lý, Hoá, Sinh, Giáo dục công dân

Ngày dự kiến công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 của một số tỉnh thành cập nhật mới nhất

Ngày dự kiến công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 của một số tỉnh thành cập nhật mới nhất
Cần biết - 13-08-2020 14:53
Công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT: Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ hoàn thành công tác chấm thi chậm nhất vào ngày 26-8, còn tại Phú Thọ, ngày dự kiến công bố kết ...

Quy tắc làm tròn điểm xét tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 chính xác nhất

Quy tắc làm tròn điểm xét tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 chính xác nhất
Cần biết - 12-08-2020 21:25
Thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020: Điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) THPT được lấy đến 02 chữ số thập phân và do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Quy tắc làm tròn điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 cập nhật mới nhất

Quy tắc làm tròn điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 cập nhật mới nhất
Cần biết - 12-08-2020 21:15
Thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020: Điểm thi tốt nghiệp sẽ dựa trên điểm chấm thi theo thang điểm 10; điểm lẻ của tổng điểm toàn bài thi sẽ làm tròn đến hai ...

Cách tính điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 chính xác nhất

Cách tính điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 chính xác nhất
Cần biết - 12-08-2020 21:10
Cách tính điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT quốc gia 2020: Điểm xét tuyển tốt nghiệp bao gồm: 70% điểm thi THPT quốc gia và 30% điểm trung bình lớp 12.

Thang điểm chính thức môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020

Thang điểm chính thức môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020
Cần biết - 12-08-2020 20:43
Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa công bố thang điểm chính thức môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020.

Đáp án chính thức môn Tiếng Đức thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố

Đáp án chính thức môn Tiếng Đức thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố
Cần biết - 12-08-2020 17:28
Đáp án chính thức môn Tiếng Đức: Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức môn Tiếng Đức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 các mã đề 701 702 ...

Đáp án chính thức môn Tiếng Nhật thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố

Đáp án chính thức môn Tiếng Nhật thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố
Cần biết - 12-08-2020 17:23
Đáp án chính thức môn Tiếng Nhật: Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức môn Tiếng Nhật thi tốt nghiệp THPT năm 2020 các mã đề 501 502 ...

Đáp án chính thức môn Tiếng Pháp thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố

Đáp án chính thức môn Tiếng Pháp thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố
Cần biết - 12-08-2020 17:15
Đáp án chính thức môn Tiếng Pháp: Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức môn Tiếng Pháp thi tốt nghiệp THPT năm 2020 các mã đề 801 802 ...

Đáp án chính thức môn Tiếng Nga thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố

Đáp án chính thức môn Tiếng Nga thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố
Cần biết - 12-08-2020 17:11
Đáp án chính thức môn Tiếng Nga: Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức môn Tiếng Nga thi tốt nghiệp THPT năm 2020 các mã đề 801 802 ...

Đáp án chính thức môn Tiếng Trung thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố

Đáp án chính thức môn Tiếng Trung thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố
Cần biết - 12-08-2020 17:08
Đáp án chính thức môn Tiếng Trung: Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức môn Tiếng Trung thi tốt nghiệp THPT năm 2020 các mã đề 601 602 ...

Đáp án chính thức môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố

Đáp án chính thức môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố
Cần biết - 12-08-2020 17:04
Đáp án chính thức môn Địa lý: Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT năm 2020 các mã đề 301 302 ...

Đáp án chính thức môn Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố

Đáp án chính thức môn Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố
Cần biết - 12-08-2020 17:02
Đáp án chính thức môn Giáo dục công dân: Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức môn Giáo dục công dân thi tốt nghiệp THPT năm 20Giáo20 các ...

Đáp án chính thức môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố

Đáp án chính thức môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố
Cần biết - 12-08-2020 16:58
Đáp án chính thức môn Tiếng Anh: Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 các mã đề 401 402 ...

Đáp án chính thức môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố

Đáp án chính thức môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố
Cần biết - 12-08-2020 16:48
Đáp án chính thức môn Lịch sử: Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Cập nhật đáp án các ...

Đáp án chính thức môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố

Đáp án chính thức môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố
Cần biết - 12-08-2020 16:44
Đáp án chính thức môn Sinh học: Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Cập nhật đáp án các ...

Đáp án chính thức môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố

Đáp án chính thức môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố
Cần biết - 12-08-2020 16:40
Đáp án chính thức môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo các mã đề 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ...

Đáp án chính thức đề thi môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố

Đáp án chính thức đề thi môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố
Cần biết - 12-08-2020 16:29
Đáp án chính thức đề thi môn Vật lý các mã đề 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ...

Đáp án chính thức đề thi môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố

Đáp án chính thức đề thi môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố
Cần biết - 12-08-2020 16:27
Đáp án chính thức đề thi môn Toán các mã đề 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ...

Đáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2020 chính thức từ Bộ GD&ĐT

Đáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2020 chính thức từ Bộ GD&ĐT
Cần biết - 12-08-2020 16:24
Đáp án môn Ngữ Văn chính thức: Bộ Giáo dục & Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Cập nhật đáp án Đáp ...

Đáp án đề thi Giáo dục công dân mã đề 324 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Đáp án đề thi Giáo dục công dân mã đề 324 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
Cần biết - 11-08-2020 16:05
Đáp án đề thi Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2020 chính xác nhất, các mã đề thi môn Giáo dục công dân trọn bộ gồm: 301 302 303 304 305 306 ...
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile