Gia Lai bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân cho cán bộ chủ chốt

16:39 | 17/08/2022

Sáng 17/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân dành cho các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện năm 2022.
Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Tỉnh Khánh Hoà Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Tỉnh Khánh Hoà
Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân

Tại hội nghị, ông Phan Anh Sơn - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thông tin về tình hình thế giới, khu vực; đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại trong tình hình hiện nay.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đồng thời các đại biểu cũng được cập nhật thông tin về nâng cao hiệu quả công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và thực hiện dự án phi chính phủ nước ngoài; nâng cao kiến thức và tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, góp phần phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chính vì vậy, việc cập nhật, bồi dưỡng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những nhiệm vụ đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới cho cán bộ chủ chốt là hết sức cần thiết và có ý nghĩa, trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và kỹ năng công tác nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý, tiếp cận những vấn đề mới về phương pháp tư duy, tầm nhìn chiến lược, từ đó giúp cán bộ lãnh đạo quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Bàn giải pháp về mô hình Bàn giải pháp về mô hình "chuẩn" cho bộ máy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương
Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân đến cơ sở Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân đến cơ sở

Nhâm Dung - Thanh Sáng/Đài PTTH Gia Lai

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gia-lai-boi-duong-kien-thuc-ve-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-cho-can-bo-chu-chot-173967.html

In bài viết