Nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

06:31 | 17/08/2022

Sáng ngày 16/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đã tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học “Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".
Hội thảo khoa học "Lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" Hội thảo khoa học "Lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"
VinUni cấp học bổng toàn phần đào tạo Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính khóa I VinUni cấp học bổng toàn phần đào tạo Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính khóa I
Hội đồng Bảo an tổ chức họp khẩn về tình hình Trung Đông Hội đồng Bảo an tổ chức họp khẩn về tình hình Trung Đông
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đây là lần thứ hai Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổ chức hội thảo "Lý luận-thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", sau hội thảo lần thứ nhất được tổ chức tại Hải Phòng ngày 20/7 vừa qua. Đây là những cơ sở rất quan trọng để Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) nghiên cứu, xây dựng Báo cáo và các văn bản liên quan trình Bộ Chính trị và Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội thảo.

Đến dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng ban chỉ đạo; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội thảo. (Nguồn: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội thảo. (Nguồn: TTXVN)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo khẳng định: Sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao. Đây là tiền đề rất quan trọng để toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Việt Nam phải có chiến lược, sách lược phù hợp với tình hình mới, nhằm tăng cường tiềm lực sức mạnh quốc phòng an ninh; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn kiện quan trọng làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đánh giá cao các đại biểu đều phát biểu rất tâm huyết, thẳng thắn, nêu nhiều thông tin, kiến thức sâu sắc, có giá trị khoa học, Chủ tịch nước cho rằng, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động rất phức tạp, khó dự báo, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch nước khẳng định xây dựng "thế trận lòng dân" trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững chắc được coi là giải pháp nền tảng đặc biệt quan trọng, là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu, liên quan trực tiếp đến lợi ích cốt lõi quốc gia - dân tộc, là vấn đề hệ trọng cấp thiết để bảo vệ Tổ quốc hiện nay, sinh mệnh và sự sống còn của Đảng, Nhà nước và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo.

Tại Hội thảo, với gần 80 tham luận, các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung phong phú, hàm lượng khoa học cao, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và nội dung quan trọng về “Lý luận - Thực tiễn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tinh thần cố gắng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức, Ban Nội dung Hội thảo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp tham mưu phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị giúp Ban Chỉ đạo tổ chức thành công Hội thảo tại khu vực phía Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại, phát triển tất yếu - bài học truyền thống quý báu của ông cha ta trong lịch sử dân tộc. Tuân thủ quy luật và kế thừa bài học truyền thống đó, Đảng ta đã vận dụng, phát triển thành hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó bảo vệ Tổ quốc là điều kiện, tiền đề quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, toàn diện, bền vững. Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trọng tâm là nghị quyết Trung ương 8 khóa IX, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong bối cảnh tỉnh hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, trong nước có nhiều thách thức, song về tổng thể, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang nhân dân, nòng cốt là Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đã tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hội thảo lần này nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị Thượng đỉnh G7: Ngày đầu tiên thảo luận về kinh tế toàn cầu, bảo vệ khí hậu, đối ngoại và an ninh Hội nghị Thượng đỉnh G7: Ngày đầu tiên thảo luận về kinh tế toàn cầu, bảo vệ khí hậu, đối ngoại và an ninh
Trưa 26/6 theo giờ Đức, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ khai mạc tại lâu đài Elmau thuộc bang Bayern, miền Nam nước Đức.
Hội hữu nghị Việt Nam - Canada nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới Hội hữu nghị Việt Nam - Canada nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới
Ngày 29/6, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Canada đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.
Thông tin mới về tình hình nạn nhân người Việt trong vụ rò rỉ khí độc tại Jordan Thông tin mới về tình hình nạn nhân người Việt trong vụ rò rỉ khí độc tại Jordan
Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia kiêm nhiệm Jordan đang khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của Jordan, trong đó có Bộ Ngoại giao, để đề nghị phía bạn phối hợp xử lý các vấn đề liên quan và hỗ trợ các công dân Việt Nam bị thương trong vụ rò rỉ khí độc tại cảng Aqaba của Jordan ngày 27/6.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Trong các ngày từ 7-14/7, được phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam thăm và làm việc với các đối tác tại CH Pháp, tham dự Lễ khai mạc Năm quốc tế về khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững do Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tổ chức, tham dự và có bài phát biểu tại Phiên họp 63 Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) tại Geneva, Thụy Sĩ.

Quỳnh Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nang-cao-nhan-thuc-trach-nhiem-doi-voi-nhiem-vu-bao-ve-to-quoc-173927.html

In bài viết