Bước chuyển mình mạnh mẽ về nghiên cứu khoa học trong giáo dục đại học Việt Nam

11/10/2018 09:16

TĐO-Nhờ nâng chuẩn chất lượng và có chính sách hỗ trợ cho nghiên cứu và các nhóm nghiên cứu, công bố quốc tế của Việt Nam đã tăng mạnh trong 3 năm gần đây. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2018 công bố quốc tế của Việt Nam đã đạt 10.515 công trình, bằng tổng số lượng các công bố quốc tế của 5 năm trước đó.

Bước chuyển mình mạnh mẽ về nghiên cứu khoa học trong giáo dục đại học Việt Nam

Bước đột phá trong công bố quốc tế

Theo thống kê, năm 2013, trước khi có Nghị quyết 29, tổng công bố quốc tế của cả Việt Nam hết sức khiêm tốn, ở mức 2309 bài. Giai đoạn 5 năm trước 2011-2015, khi đó toàn Việt Nam, trong 5 năm mới có 10.034 bài.

Tuy nhiên, tính từ 2017 đến tháng 6/2018, chỉ riêng các công bố quốc tế của 30 trường đại học Việt Nam hàng đầu đã đạt 10.515 bài. Sự tăng vọt cho thấy tinh thần của Nghị quyết 29 đã có kết quả tốt. 

Nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế đã trở thành tiêu chí bắt buộc của giảng viên đại học. Kiến thức chuyên môn song hành với ngoại ngữ và kỹ năng mềm là kim chỉ nam cho hoạt động đào tạo trong các trường đại học hiện nay.

Cả nước có gần 1.000 nhóm nghiên cứu

Đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trước đây, hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn kết chặt đào tạo với nghiên cứu thường chỉ được chú trọng ở các đại học lớn. Sau khi có Nghị quyết 29, để nâng cao chất lượng giáo dục đại học, hoạt động đào tạo gắn với nghiên cứu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo triển khai ở tất cả các trường đại học.

Các trường đại học đã chú trọng xây dựng các nhóm nghiên cứu (NNC) để tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế. Ngoài hai Đại học Quốc gia, nhiều trường đại học đã xác định mục tiêu phát triển thành các đại học nghiên cứu tiên tiến.

Chất lượng đội ngũ đã tăng lên từng bước, từng năm theo chuẩn quốc tế. Nếu như trước đây, GS, PGS,TS không yêu cầu bắt buộc có công bố quốc tế, thì nay, với quy chế mới về tiêu chuẩn chức danh, bắt buộc yêu cầu GS, PGS và cả các NCS khi bảo vệ luận án đều phải có công bố quốc tế.

Theo báo cáo khảo sát của Bộ GD&ĐT, tính đến hết năm 2017, trong các trường đại học có 945 NNC, một trường đại học có trung bình 7 NNC trong đó cơ sở đào tạo có nhiều nhóm nghiên cứu nhất là Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Đà Nẵng, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, ĐHQG Hà Nội và trường ĐH Tây Nguyên,..

Kết quả trên cho thấy giáo dục đại học Việt Nam đang có sự chuyển biến hết sức quan trọng, theo các yêu cầu và chuẩn trình độ quốc tế như đột phá về chất lượng, có sự chuyển mình mạnh mẽ về chương trình đào tạo và cơ cấu nguồn nhân lực.

An An

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll