Một số trường học tại huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) nhập nhèm các khoản thu “tự nguyện” với thỏa thuận?!

13/11/2017 16:20

TĐO – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc có văn bản số 1018/SGDĐT-KHTC ngày 8/9/2017 hướng dẫn, các khoản thu trong trường học, có ghi: các khoản thu theo thỏa thuận các đơn vị thu theo nguyên tắc tự nguyện, không bắt buộc. Các khoản thu xã hội hóa tự nguyện, không ép buộc, không bình quân hóa…Tuy nhiên, một số trường học tại huyện Bình Xuyên nhập nhèm các khoản thu “tự nguyện” với “thỏa thuận"?!.

Một số trường học tại huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) nhập nhèm các khoản thu “tự nguyện” với thỏa thuận?!

Trường Mầm non Gia Khánh B, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thu “tự nguyện”…nhưng ấn định mức thu?!

Theo văn bản số 1018/SGDĐT-KHTC ngày 8/9/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn, các khoản thu trong trường học (gọi tắt là văn bản số 1018/SGDĐT-KHTC) ghi rõ các khoản xã hội hóa tăng cường cơ sở vật chất trường học theo nguyên tắc “Thỏa thuận, tự nguyện, đúng mục đích, không ép buộc, không bình quân hóa…”. Nhưng, tại huyện Bình Xuyên có trường Mầm non Tiên Hường (thị trấn Hương Canh ) lại ấn định, bình quân mức thu tiền xã hội hóa giáo dục?!.

Ngày 7/11/2017, làm việc với PV liên quan các khoản thu của trường MN Tiên Hường, thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc), bà Nguyễn Thị Xuân – Hiệu trường nhà trường cho biết: trường đã họp thống nhất với phụ huynh học sinh (PHHS) các khoản thu trong nhà trường năm học 2017 – 2018, có văn bản báo cáo Phòng Giáo dục và Ủy ban thị trấn Hương Canh; Ủy ban thị trấn nhất trí các khoản thu. Hiện nay, trường đã triển khai thu các khoản theo kế hoạch…

Theo đó, trường MN Tiên Hường đã và đang triển khai các khoản thu năm học 2017 – 2018 là: xã hội hóa giáo dục 150.000đ/hs/năm học; tiền mua đồ dùng học liệu đồ chơi 230.000đ/hs/năm học đối với mẫu giáo 5 tuổi; mua đồ dùng, dụng cụ vệ sinh…100.000đ/hs/năm học; đồ dùng bán trú, cơ sở vật chất 150.000đ/hs; hỗ trợ giáo viên trực trưa 120.000đ/hs/tháng… 

Bà Nguyễn Thị Xuân – Hiệu trường trường MN Tiên Hường, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc làm việc với PV

PV hỏi, trường MN Tiên Hường thu tiền xã hội hóa giáo dục ấn định bình quân 150.000đ/hs/năm học có đúng quy định?! Bà Hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuân thừa nhận: thu xã hội hóa giáo dục mà bình quân hóa, ấn định mức thu là sai. “Chị biết thu tiền xã hội hóa bình quân 150.000đ/hs là không đúng quy định; nhưng không ấn định, để phụ huynh tự nguyện thì không thu được là bao…” bà Nguyễn Thị Xuân nói.

Trao đổi với PV liên quan đến việc trường MN Tiên Hường thu tiền xã hội hóa bình quân mức thu, ấn định thu 150.000đ/hs/năm học; ông Trần Minh – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc) cho biết: thu tiền xã hội hóa mà ấn định mức thu như vậy là không đúng quy định; thu xã hội hóa là tùy tâm, tự nguyện nộp…Ủy ban thị trấn sẽ yêu cầu trường báo cáo cụ thể.

Tương tự, tại trường Màm non Gia Khánh B, thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc) có báo cáo các khoản thu năm học 2017 – 2018 ghi rõ các khoản đóng góp tự nguyện như: Tiền cơ sở vất chất bán trú học sinh mới vào 500.000đ/hs; chăm sóc bán trú, thêm giờ với Nhà trẻ 180.000đ/hs/1 tháng và với Mẫu giáo  là140.000đ/hs/ 1 tháng; Học liệu mẫu giáo 5 tuổi 240.000đ/hs/năm…Vậy, vì sao ghi rõ đóng góp tự nguyện, nhưng trường MN Gia Khánh B lại ấn định, bình quân mức thu?!

Nhập nhèm thu “thỏa thuận” với “tự nguyện”?!

Theo nguồn tin phản ánh, năm học 2017 – 2018, tại trường MN Thiện Kế, xã Thiện Kế (huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc) có một số khoản thu như: Hỗ trợ vệ sinh môi trường 50.000đ/hs/năm; may rèm cửa lớp học 150.000đ/hs/ khóa học; học liệu đồ dung, đồ chơi 170.000đ/hs/năm học; đồ dung bán trú 350.000đ/hs/khóa học; phục vụ trông trưa 130.000đ/hss/tháng… có dấu hiệu lạm thu, đánh lận con đen giữa thu “thỏa thuận” với “tự nguyện”?!.

Làm việc với PV về vấn đề trên, bà Ngô Thị Minh Hương – Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Nhà trường đã họp PHHS toàn trường thống nhất các khoản thu nêu trên; đồng thời, có văn bản báo cáo Phòng Giáo dục, báo cáo UBND xã xin chủ trương. Được Ủy ban xã Thiện Kế đồng ý; trường đã triển khai thu… “trường đã thu tiền vệ sinh 50.000đ/trẻ cho cả năm học…”, bà Minh Hương nói cười.

Báo cáo giám sát số 56/BC-MNTK ngày 25/9/2017 của trường MN xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (trang 2)

Theo Hiệu trưởng Ngô Thị Minh Hương, trường MN Thiện Kế có Báo cáo giám sát số 56/BC-MNTK ngày 25/9/2017 về thực hiện thực hiện thu, chi quỹ của ban đại diện CMHS, quỹ xã hội hóa giáo dục xác định các khoản thu vận động xã hội hóa giáo dục là: Học liệu, đồ dùng, đồ chơi tổng thu 98,54 triệu đồng; đồ dùng bán trú tổng thu 85,08 triệu đồng; trang trí lớp tổng thu 54,3 triệu đồng.

Vì sao, Báo cáo giám sát số 56/BC-MNTK ngày 25/9/2017 của trường MN xã Thiện Kế xác định các khoản thu trên là quỹ vận động xã hội hóa giáo dục; nhưng năm học 2017 – 2018, trường bình quân hóa, ấn định mức thu: Học liệu, đồ dùng, đồ chơi 170.000đ/hs/ năm học; hỗ trợ vệ sinh môi trường 50.000đ/hs/năm; may rèm cửa lớp 150.000/hs/khóa học; đồ dùng bán trú với trẻ mới 350.000đ/hs/khóa học; phục vụ trông trưa 130.000đ/hs/tháng…?!.

Giải thích về việc học sinh phải nộp tiền hỗ trợ vệ sinh môi trường, trường thu thỏa thuận hay vận động tự nguyện?! Hiệu trưởng Minh Hương giãi bày: Ngân sách nhà nước chi 2 triệu đồng/tháng để trả tiền vệ sinh, nhưng không đủ, nên nhà thỏa thuận với PHHS để thu…

Bà Ngô Thị Minh Hương – Hiệu trưởng trường MN Thiện Kế, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc làm việc với PV

Vì sao, Ngân sách nhà nước đã chi trả tiền vệ sinh 2 triệu đồng/tháng, trường thỏa thuận với PHHS thu tièn chi trả vệ sinh có đúng quy định?! Vị Hiệu trưởng Ngô Thị Minh Hương hồn nhiên cười nói: Thu thỏa thuận là không đúng, chị nhầm, trường thu theo tự nguyện…PV hỏi, thu tự nguyện tiền vệ sinh môi trường, vì sao trường MN Thiện Kế lại ấn định bình quân mức thu 50.000đ/hs/năm học?! Bà Minh Hương cười ngượng nói: “Chị sẽ sửa lại…”?!

Trao đổi với PV liên quan đến vấn đề trên, ông Đào Trọng Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiện Kế (huyện Bình Xuyên – Vĩnh Phúc) cho biết: trường MN Thiện Kế đã có văn bản báo cáo Ủy ban xã các khoản thu năm học 2017 – 2018…“Trường mà thu sai quy định, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm…”, ông Trọng Tuấn khẳng định.


Văn bản số 5031/BGDĐT-KHTC ngày 27/10/2017 của Bộ GD&ĐT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Được biết, ngày 27/10/2017, Bộ GD&ĐT có văn bản số 5031/BGDĐT-KHTC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục; trong đó có ghi: “Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đển xảy ra tình trạng lạm thu”.

Vậy, tới đây, cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Bình Xuyên sẽ tiến hành kiểm tra các khoản thu chi đối với các trường học nêu trên và có biện pháp xử lý sai phạm (nếu có) như thế nào?! Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Theo mục 4, văn bản số số 5031/BGDĐT-KHTC ngày 27/10/2017 của Bộ GD&ĐT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, về việc kiểm tra và xử lý tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục, có ghi:

4. Chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định. Theo quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản:

Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Minh Sơn

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll