Xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm đạt gần 28 tỷ USD

11:05 | 28/06/2022

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 27,88 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 9 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng cao và đạt trên 01 tỷ USD.
Xuất khẩu thủy sản năm 2022 sẽ chạm ngưỡng 10 tỷ USD Xuất khẩu thủy sản năm 2022 sẽ chạm ngưỡng 10 tỷ USD
Xuất nhập khẩu tăng hơn 42 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2022 Xuất nhập khẩu tăng hơn 42 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2022

Theo đó, nhóm nông sản chính đạt 11,37 tỷ USD, tăng 8,8%; lâm sản chính 9,1 tỷ USD, tăng 3,0; thủy sản 5,8 tỷ USD, tăng 40,8%; chăn nuôi 176 triệu USD, giảm 15,9%; đầu vào sản xuất 1,42 tỷ USD, tăng 64,8%.

Nửa đầu năm 2022, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 27,88 tỷ USD | Báo Công Thương
6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 28 tỷ USD.

Đóng góp vào thành công đó, có 9 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng cao và đạt trên 1 tỷ USD như cà phê, cao su, điều, rau quả, gạo, cá tra, tôm, sản phẩm gỗ, đầu vào phục vụ sản xuất. Những mặt hàng khác tăng giá trị chủ yếu nhờ khối lượng như: Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8,49 tỷ USD (tăng 2,8%), mây, tre, cói thảm 481 triệu USD (tăng 8,2%).

Riêng hồ tiêu dù khối lượng xuất khẩu giảm, đạt 125 nghìn tấn, giảm 19,1% về lượng, nhưng nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 40,9% nên giá trị xuất khẩu vẫn tăng (đạt 566 triệu USD, tăng 14,0%).

Về thị trường xuất khẩu, có 4 thị trường gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam, trong đó 2 thị trường lớn nhất là Hoa Kỳ và Trung Quốc thời gian qua được duy trì tốt.

Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất với kim ngạch xuất khẩu khoảng 7,61 tỷ USD, tăng 7,9% và chiếm 27,3% tổng giá trị xuất khẩu, trong đó, chủ yếu là gỗ và sản phẩm gỗ (chiếm khoảng 66,8%). Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 với kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản khoảng 4,97 tỷ USD, tăng 5,9% và chiếm 17,8% tổng giá trị xuất khẩu.

Tháng 5/2022: xuất khẩu thuỷ sản hạ nhiệt, nhưng vẫn đạt mức caoTháng 5/2022: xuất khẩu thuỷ sản hạ nhiệt, nhưng vẫn đạt mức cao
Xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản Sơn LaXúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản Sơn La

Hạnh Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-6-thang-dau-nam-dat-gan-28-ty-usd-171144.html

In bài viết