Kiều bào chung sức vượt đại dịch

11:50 | 22/08/2021

Với chủ đề "Kiều bào chung sức vượt đại dịch", Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu đã trả lời phỏng vấn của VTV4.
Người nước ngoài cảm ơn Việt Nam đã luôn bao bọc trong đại dịch Covid-19 Người nước ngoài cảm ơn Việt Nam đã luôn bao bọc trong đại dịch Covid-19
Kiều bào Mỹ, Úc, Nhật ủng hộ 12 tấn gạo cho người dân TP.HCM chống dịch Covid-19 Kiều bào Mỹ, Úc, Nhật ủng hộ 12 tấn gạo cho người dân TP.HCM chống dịch Covid-19

Doanh nghiệp kiều bào tặng 27 tấn lương thực, nông sản và 10.000 khẩu trang cho TP.HCM Doanh nghiệp kiều bào tặng 27 tấn lương thực, nông sản và 10.000 khẩu trang cho TP.HCM
Kiều bào Mỹ, Úc, Nhật ủng hộ 12 tấn gạo cho người dân TP.HCM chống dịch Covid-19 Kiều bào Mỹ, Úc, Nhật ủng hộ 12 tấn gạo cho người dân TP.HCM chống dịch Covid-19

VTV4

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kieu-bao-chung-suc-vuot-dai-dich-148485.html

In bài viết