Phát triển nông nghiệp để giảm nghèo bền vững

16:58 | 08/06/2020

Xác định nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững.    
phat trien nong nghiep de giam ngheo ben vung Hiệu quả từ việc thực hiện các chính sách giảm nghèo tại Mường Chà (Điện Biên)
phat trien nong nghiep de giam ngheo ben vung Bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Điện Biên, Thái Bình, Quảng Nam

Là huyện cửa ngõ của tỉnh Điện Biên, huyện Tuần Giáo có diện tích đất đai rộng lớn với ruộng nước trải dài theo ven các sông suối và đất đồi núi phân bố trên địa hình có độ dốc lớn. Tuần Giáo là địa bàn thuận lợi để phát triển mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp với quy mô lớn. Khai thác tiềm năng, lợi thế này, những năm gần đây huyện đã tập trung chỉ đạo các xã trên địa bàn đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp chế biến.

Để giải được bài toán phát triển nông nghiệp bền vững huyện Tuần Giáo xác định trước mắt phải phát triển nông nghiệp gắn với công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực. Xác định trồng trọt là lĩnh vực chủ lực với nhóm cây trồng lợi thế ngô và lúa cùng các nhóm cây trồng khác như: cao su, thảo quả, sơn tra, sa nhân.v.v. huyện Tuần Giáo tập trung tái cơ cấu cây trồng theo hướng gắn với năng suất, tiêu thụ, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng. UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân sử dụng linh hoạt diện tích canh tác, cơ cấu diện tích gieo trồng hợp lý, ổn định sản lượng lương thực với mục tiêu đạt 37.000 tấn vào năm 2020. Cùng với đó là quy hoạch, đầu tư phát triển các vùng sản xuất tập trung trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm từng vùng; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhất là khâu chọn giống, biện pháp canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản. Đến nay huyện Tuần Giáo quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm tại 4 xã: Pú Nhung, Rạng Ðông, Ta Ma và Phình Sáng.

phat trien nong nghiep de giam ngheo ben vung
Không chỉ đảm bảo anh ninh lương thực huyện Tuần Giáo các loại gạo chất lượng cao, có giá trị

Bà Phạm Thị Tuyên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuần Giáo cho biết: Để phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với công tác xóa đói giảm nghèo”, UBND huyện Tuần Giáo đã ưu tiên các nguồn vốn của Đảng và Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng một số dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bằng cách hỗ trợ một phần kinh phí cho người dân và các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển nông - lâm nghiệp. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo hình thức đầu tư kết hợp bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Tuyên truyền, vận động người dân tập trung phát triển sản xuất theo hướng nâng cao hiệu quả bền vững, đảm bảo môi trường an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Với nhiều giải pháp đồng bộ và tích cực sản xuất nông nghiệp của huyện Tuần Giáo đã tăng cả 3 mặt, sản lượng, năng xuất và giá trị. Các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực không ngừng tăng lên, đáp ứng nhu cầu tại địa phương và xuất bán ra thị trường ngoài huyện, nâng cao thu nhập của người dân.

Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực hết năm 2020 ước đạt 12.120 ha, tổng sản lượng lương thực dự ước đạt 37.500/37.500 tấn, đạt 100 % NQ của huyện, tăng 2.013,6 tấn so với năm 2015. Diện tích cây công nghiệp như: Cao su, Táo èo, Mắc ca, cây dược liệu luân tăng và đang góp phân lớn vào giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện. Đặc biêt, huyện Tuần Giáo đang hướng tới trở thành vùng sản xuất cây ăn quả có giá trị của tỉnh. Các xã phát triển chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả (như Xoài Đài loan, Bưởi Diễn, Bưởi da xanh, Táo mèo, Lê đài loan..) tổng diện tích 254,3 ha với 518 hộ tham gia. Chăn nuôi trên địa bàn huyện phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, tốc độ tăng đàn bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt bình quân 4% năm đạt chỉ tiêu Nghị quyết của huyện đề ra với tổng đàn gia súc đến năm 2020 ước đạt 95.500 con, tăng 15.485 con so với năm 2015. Huyện đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại, với quy mô chăn nuôi hàng nghìn con gia súc, gia cầm.

phat trien nong nghiep de giam ngheo ben vung
Mắc ca được ví Cây triệu đô đang phát triển khá mạnh trên đất Tuần Giáo

Nông nghiệp phát triển, không chỉ đảm bảo vấn đề an ninh lương thực trên địa bàn mà còn góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương. song công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, mỗi năm tỉ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm từ 3 đến 5%. Năm 2020 huyện Tuần Giáo phẩn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn xuống còn 41%.

phat trien nong nghiep de giam ngheo ben vung Hiệu quả từ việc thực hiện các chính sách giảm nghèo tại Mường Chà (Điện Biên)

Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo tại địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số ...

phat trien nong nghiep de giam ngheo ben vung Bổ nhiệm lãnh đạo mới tại Điện Biên, Thái Bình, Quảng Nam

Các địa phương Điện Biên, Thái Bình và Quảng Nam vừa đồng loạt kiện toàn nhân sự tại địa phương, công bố và trao quyết ...

phat trien nong nghiep de giam ngheo ben vung Chuyện thoát nghèo của anh chàng người H’Mông nơi vùng biên

Không chấp nhận hoàn cảnh khó khăn, vất vả và đói nghèo anh Vàng A Là - một nông dân ở vùng đất biên giới ...

Duy Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-trien-nong-nghiep-de-giam-ngheo-ben-vung-110054.html

In bài viết