Dự kiến tăng lương hưu, trợ cấp lên trên 7% kể từ ngày 1/7/2020

14:42 | 05/02/2020

Chính phủ ban hành dự thảo điều chỉnh lương hưu và các khoản trợ cấp với nội dung: Từ ngày 1-7-2020, tăng thêm 7,382% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2020 với các đối tượng theo quy định.
du kien tang luong huu tro cap len tren 7 ke tu ngay 172020 Đại biểu QH đề xuất cắt lương hưu cán bộ vi phạm kỷ luật
du kien tang luong huu tro cap len tren 7 ke tu ngay 172020 Người hưởng lương hưu hơn 100 triệu/tháng, cao nhất Việt Nam là ai?
du kien tang luong huu tro cap len tren 7 ke tu ngay 172020

Dự kiến, từ ngày 1-7-2020, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng sẽ tăng thêm 7,382% theo mức lương cơ sở mới (Ảnh: Báo chính phủ)

Tại Nghị quyết 86/2019/QH14 về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, Quốc hội đã thông qua nội dung tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2020. Qua đó, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo mức lương cơ sở mới.

Để thống nhất với quy định nêu trên, bên cạnh dự thảo Nghị định về mức lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Chính phủ cũng ban hành dự thảo điều chỉnh lương hưu và các khoản trợ cấp với nội dung: Từ ngày 1/7/2020, tăng thêm 7,382% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2020 với các đối tượng theo quy định

Theo đó, từ ngày 1/7/2020,lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng sẽ tăng thêm 7,382% theo mức lương cơ sở mới.

Cụ thể, có 8 đối tượng được đề xuất điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng gồm:

1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

5. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Dự kiến Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.

du kien tang luong huu tro cap len tren 7 ke tu ngay 172020 Đại biểu QH đề xuất cắt lương hưu cán bộ vi phạm kỷ luật

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Đại biểu Quốc ...

du kien tang luong huu tro cap len tren 7 ke tu ngay 172020 Người hưởng lương hưu hơn 100 triệu/tháng, cao nhất Việt Nam là ai?

Trước khi nghỉ hưu, ông T. đóng BHXH 23 triệu đồng/tháng, hiện ông T. đang hưởng mức lương hưu hơn 100 triệu đồng/tháng, cao nhất ...

du kien tang luong huu tro cap len tren 7 ke tu ngay 172020 Lùi lương hưu mới đến 2022 để phụ nữ khỏi thiệt

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) đã trình Chính phủ phương án lùi áp lương hưu mới từ 2018 sang 2022 do ...

Thư Kỳ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-kien-tang-luong-huu-tro-cap-len-tren-7-ke-tu-ngay-172020-98639.html

In bài viết