Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

06:51 | 27/08/2021

Cùng nhìn lại những đóng góp quan trọng của cộng đồng 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Kiều bào chung sức vượt đại dịch Kiều bào chung sức vượt đại dịch
Kiều bào Australia tặng 400 phần quà cho người dân TP. HCM gặp khó khăn vì Covid-19 Kiều bào Australia tặng 400 phần quà cho người dân TP. HCM gặp khó khăn vì Covid-19

Doanh nghiệp kiều bào tặng 27 tấn lương thực, nông sản và 10.000 khẩu trang cho TP.HCM Doanh nghiệp kiều bào tặng 27 tấn lương thực, nông sản và 10.000 khẩu trang cho TP.HCM
Việt kiều hiến kế chống Covid-19: thiết thực, phù hợp, hiệu quả Việt kiều hiến kế chống Covid-19: thiết thực, phù hợp, hiệu quả

VTV4

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-huy-nguon-luc-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-trong-tinh-hinh-moi-148919.html

In bài viết