Ngành Thuế thu ngân sách năm 2018 đạt hơn 1,14 triệu tỷ đồng

20:00 | 09/01/2019

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, năm 2018, thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện đạt 1.146.933 tỷ đồng, vượt 7,2% dự toán, tăng 12,3% so với thực hiện năm 2017.

Thu ngân sách trung ương vượt dự toán

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho hay: Trong tổng số 1,146 triệu tỷ đồng thu được, thì thu từ dầu thô đạt 66.048 tỷ đồng, bằng 183,9% dự toán, tăng 33,2% so với thực hiện năm 2017. Thu nội địa đạt 1.080.885 tỷ đồng, bằng 104,5% dự toán, tăng 11,2% so với năm 2017.

Theo đó, thu từ dầu thô vượt dự toán và tăng khá so với cùng kỳ năm 2017 chủ yếu là do giá dầu thô tăng cao so với dự toán từ đầu năm. Cụ thể, giá dầu bình quân năm 2018 ước đạt 74 USD/thùng, tăng 24 USD/thùng so với giá dự toán. Sản lượng thanh toán ước đạt 12,5 triệu tấn, vượt 1,2 triệu tấn so với dự toán. Bên cạnh đó, phát sinh khoản thu kết dư chi phí của Liên doanh Vietsovpetro khoảng 3.300 tỷ đồng.

Về khoản tăng 4,5% của thu nội địa, Tổng cục Thuế cho biết, thu từ cổ tức được chia và lợi nhuận còn lại ước đạt 67.679 tỷ đồng, bằng 126,3% dự toán, bằng 90% so với năm 2017. Thu tiền sử dụng đất đạt 146.616 tỷ đồng, bằng 170,7% dự toán (vượt 60.716 tỷ), vượt 28.616 tỷ so với số đã báo cáo Quốc hội, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Thu từ chênh lệch thu chi của Ngân hàng nhà nước đạt 4.851 tỷ đồng. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại, xổ số và chênh lệch thu chi của Ngân hàng nhà nước đạt 832.299 tỷ đồng, bằng 95,9% dự toán, tăng 11,9% so với năm 2017.

Đối với công tác quản lý nợ thuế, năm 2018, toàn ngành đôn đốc thu nợ đọng được 32.055 tỷ đồng, đạt 76,9% số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018; trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 22.053 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 10.002 tỷ đồng.

nganh thue thu ngan sach nam 2018 dat hon 114 trieu ty dong

Trụ sở Tổng cục Thuế. Ảnh: Internet.

Tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/12/2018 là 75.805 tỷ đồng, tăng 2.661 tỷ đồng so với 31/12/2017. Trong đó: tiền thuế nợ có khả năng thu hồi là 39.295 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 51,8% tổng số tiền nợ thuế, giảm 2.381 tỷ đồng (5,7%) so với 31/12/2017.

Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh là 36.511 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,2% tổng số tiền thuế nợ, tăng 5.042 tỷ đồng (+16%) so với thời điểm 31/12/2017.

Tổng kết lại, thu ngân sách trung ương ước đạt 512.752 tỷ đồng, bằng 101,66% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt 634.181 tỷ đồng, bằng 112,09% dự toán. Như vậy, sau nhiều năm thu ngân sách trung ương không đạt dự toán được giao, thì năm nay khoản thu này đã đạt và vượt 1,66% dự toán.

Nghiêm túc quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN)

Cũng theo báo cáo, Tổng cục Thuế đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Thông tư số 132/2017/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2018.

Về việc triển khai dự toán thu ngân sách năm 2018, Tổng cục yêu cầu các cục thuế thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo, điều hành, quản lý thu ngân sách. Phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao ngay từ những ngày đầu năm.

nganh thue thu ngan sach nam 2018 dat hon 114 trieu ty dong

Ngành Thuế đã có nhiều nỗ lực trong năm 2018. Ảnh minh hoạ: Internet.

Song song với đó, Tổng cục Thuế cũng triển khai, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, điện tử hóa công tác quản lý thuế. Tổng cục tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong năm 2018, toàn ngành đã hoàn thành việc bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh. Đồng thời, kiến nghị bãi bỏ một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Mặt khác, ngành Thuế cũng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan rà soát để tập trung các khoản thu điều tiết về ngân sách trung ương như: thu cấp quyền khai thác khoáng sản do cơ quan trung ương cấp, thu từ các khoản phí, lệ phí thu khác NSNN thuộc ngân sách trung ương... để kịp thời đôn đốc nộp các khoản thu này vào NSNN.

Ngoài ra, ngành Thuế đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo điều hành công tác quản lý thu NSNN, tiếp tục duy trì Ban chỉ đạo chống thất thu, và đôn đốc thu nộp ngân sách, thu hồi nợ thuế, tạo sức mạnh chính trị tổng hợp trong công tác quản lý thu NSNN.

Một nguyên nhân rất quan trọng khác, góp phần tăng thu NSNN, đó là sự nỗ lực của cơ quan thuế các cấp trong việc quản lý chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được toàn ngành Thuế tăng cường.

Ngọc Linh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nganh-thue-thu-ngan-sach-nam-2018-dat-hon-114-trieu-ty-dong-62941.html

In bài viết