Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền Luật CSB Việt Nam đến từng ngư dân

18:05 | 20/08/2022

Quyết liệt triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân đánh bắt trên biển.

Xác định nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn đóng quân, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã xây dựng các kế hoạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định; các đơn vị, lực lượng vũ trang, cơ quan thông tấn, báo chí để triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023” đạt hiệu quả tốt nhất.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền Luật CSB Việt Nam đến từng ngư dân

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền pháp luật kết hợp phát tờ rơi cho ngư dân.

Quá trình triển khai, đã phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương hướng dẫn thực hiện Đề án chi tiết, cụ thể, trong đó xác định rõ nội dung trọng tâm, hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đảm bảo khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn và từng đối tượng, nhất là trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 -2023”, Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức biên soạn được 32 giáo án, chuyên đề để tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, nhân dân, ngư dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung; cấp phát được hơn 2.400 tài liệu tuyên truyền, phổ biến cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và 6 tỉnh miền Trung; hơn 15.000 tờ rơi, tờ gấp có nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam; 4.600 đầu sách pháp luật có nội dung liên quan đến Luật Cảnh sát biển; 3.500 sổ tay tuyên truyền về Cảnh sát biển cho ngư dân.

Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức 5 đợt học tập, giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện quy định “Mỗi ngày học một điều luật”; duy trì và phát huy có hiệu quả 20 tủ sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị với số lượng hơn 10.000 cuốn sách, trong đó có hơn 2.000 đầu sách có nội dung về Luật Cảnh sát biển Việt Nam đáp ứng kịp thời nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao trình độ, kiến thức cho cán bộ, chiến sĩ.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền Luật CSB Việt Nam đến từng ngư dân

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8002 hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”, toàn Vùng có gần 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thi tuần, thi tháng, trong đó 1 đồng chí đạt giải Ba cuộc thi tuần. Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức 41 hội nghị tuyên truyền, phổ biến cho hơn 20.500 lượt người về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên; Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành; những điều ngư dân Việt Nam cần biết khi đánh bắt thủy sản trong vùng biển Việt Nam...

Trong Luật cảnh sát biển Việt Nam Chương II: Nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam có Điều 10 quy định Nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên.

2. Kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn vùng biển Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển.

3. Cảnh giác, giữ bí mật nhà nước, bí mật công tác; thực hiện nghiêm biện pháp công tác của Cảnh sát biển Việt Nam.

4. Tuân thủ điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam.

5. Thường xuyên học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật và rèn luyện thể lực.

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về quyết định, hành vi của mình khi thực hiện nhiệm vụ.

Ngư dân Bùi Thế Cả, thôn An Hải Tây, xã Tam Quang, huyện Núi Thành cho biết: "Tôi cùng nhiều ngư dân đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa thường xuyên được phổ biến Luật Cảnh sát biển. Từ đó, chúng tôi được nâng cao hiểu biết về pháp luật, bảo vệ môi trường biển, khai thác không vi phạm chủ quyền các nước bạn, luôn luôn chấp hành Luật Cảnh sát biển, Luật Thủy sản của Việt Nam, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc để có điều kiện được khai thác lâu dài hơn".

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 cũng đã tập trung tuyên truyền cho ngư dân khắc phục tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; vận động nhân dân, ngư dân khai thác, sử dụng tài nguyên biển một cách hiệu quả, bền vững gắn với việc nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng xây dựng thế trận lòng dân trên biển, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát duy trì pháp luật trên biển kết hợp với tuyên truyền cho ngư dân đánh bắt trên biển. Các lực lượng đã tổ chức được hơn 150 tổ tuyên truyền lưu động đến từng phương tiện, tuyên truyền cho hơn 3.500 lượt ngư dân trên biển; cấp hơn 2.400 tờ rơi, tờ gấp các loại có nội dung về Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tuyên truyền, vận động chủ tàu khai thác hải sản xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài; vận động các phương tiện tiếp tục bám biển, phát hiện và kịp thời báo cho lực lượng chức năng việc tàu thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam để có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định.

Thượng tá Bùi Đại Hải - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết: Việc tuần tra, kiểm tra thực thi pháp luật trên biển đối với Lực lượng Cảnh sát biển nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nói riêng là rất quan trọng. Qua đó nắm chắc tình hình diễn biến trên biển để dự báo tham mưu cho cấp trên kịp thời xử lý các tình huống liên quan đến bảo vệ chủ quyền, không để bị động, bất ngờ. Quan trọng nhất là Lực lượng Cảnh sát biển tham gia xua đuổi các tàu nước ngoài vi phạm chủ quyền của Việt Nam; tổ chức tuần tra, kiểm tra thực thi pháp luật; bảo vệ các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển. Cùng với việc góp phần phòng, chống tội phạm trên biển, Cảnh sát biển còn giúp đỡ ngư dân trong quá trình đánh bắt để bà con an tâm vươn khơi, bám biển.

Văn Cường

Văn Cường

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-2-tuyen-truyen-luat-csb-viet-nam-den-tung-ngu-dan-174127.html

In bài viết