Infographic: Tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung, cách ly xã hội, địa bàn bị phong tỏa

10:52 | 21/05/2021

Việc tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung, cách ly xã hội, địa bàn bị phong tỏa sẽ được thực hiện theo các quy trình chặt chẽ, nghiêm ngặt.
Khi nào thực hiện bầu cử thêm, bầu cử lại? Khi nào thực hiện bầu cử thêm, bầu cử lại?
Nguyên tắc xác định ứng viên trúng cử ĐBQH, đại biểu HĐND Nguyên tắc xác định ứng viên trúng cử ĐBQH, đại biểu HĐND
Infographic: Tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung, cách ly xã hội, địa bàn bị phong tỏa
Bỏ phiếu bầu cử thế nào là hợp lệ, đúng luật? Bỏ phiếu bầu cử thế nào là hợp lệ, đúng luật?
Một số cử tri thắc mắc về cách gạch tên đối với ứng cử viên mình không tín nhiệm trên các phiếu bầu như thế nào là hợp lệ? Có sự khác nhau về cách gạch tên trên phiếu bầu đối với các ứng viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp không?
Tầm quan trọng của bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân Tầm quan trọng của bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân
Tầm quan trọng của bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
Video: 6 bước bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp Video: 6 bước bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
Cử tri thực hiện theo hướng dẫn quy trình 6 bước để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 23/5 tới.

Theo QĐND

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/infographic-to-chuc-bau-cu-tai-khu-vuc-cach-ly-tap-trung-cach-ly-xa-hoi-dia-ban-bi-phong-toa-139733.html

In bài viết