Điểm chuẩn Đại học Hà Tĩnh chính thức năm 2020

06:37 | 06/10/2020

Điểm chuẩn Đại học Hà Tĩnh: Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 tất cả các ngành của trường Đại học Hà Tĩnh đã được công bố ngày 5/10.
Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt chính thức năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Y Khoa Vinh chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Y Khoa Vinh chính thức năm 2020

Cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Hà Tĩnh chính thức năm 2020
Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân chính thức năm 2020
Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân chính thức năm 2020

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/diem-chuan-dai-hoc-ha-tinh-chinh-thuc-nam-2020-120270.html

In bài viết