Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định chính thức năm 2020

06:39 | 06/10/2020

Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định: Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 tất cả các ngành của trường Đại học Điều dưỡng Nam Địnhđã được công bố ngày 5/10.
Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt chính thức năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chính thức năm 2020

Cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định chính thức năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Y Dược Cần Thơ chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Y Dược Cần Thơ chính thức năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên chính thức năm 2020

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/diem-chuan-dai-hoc-dieu-duong-nam-dinh-chinh-thuc-nam-2020-120266.html

In bài viết