Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Huế chính thức năm 2020

18:01 | 05/10/2020

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Huế: Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 tất cả các ngành của Đại học Sư phạm - Đại học Huế đã được công bố vào ngày 5/10.
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM chính thức năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Thủ đô chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Thủ đô chính thức năm 2020

Cụ thể như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

I

Nhóm ngành đào tạo giáo viên

1

7140201

Giáo dục Mầm non

19

2

7140202

Giáo dục Tiểu học

18.5

3

7140202TA

Giáo dục Tiểu học

(đào tạo bằng Tiếng Anh)

18.5

4

7140204

Giáo dục công dân

18.5

5

7140205

Giáo dục chính trị

18.5

6

7140208

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

18.5

7

7140209

Sư phạm Toán học

18.5

8

7140209TA

Sư pham Toán học

(Đào tạo bằng Tiếng Anh)

18.5

9

7140210

Sư phạm Tin học

18.5

10

7140210TA

Sư phạm Tin học

(Đào tạo bẳng Tiếng Anh)

18.5

11

7140211

Sư phạm Vật lý

18.5

12

7140211TA

Sư phạm Vật lý

(Đào tạo bằng Tiếng Anh)

18.5

13

7140212

Sư phạm Hoá học

18.5

14

7140212TA

Sư phạm Hoá học

(Đào tạo bằng Tiếng Anh)

18.5

15

7140213

Sư phạm Sinh học

18.5

16

7140213TA

Sư phạm Sinh học

(Đào tạo bằng Tiếng Anh)

18.5

17

7140217

Sư phạm Ngữ văn

18.5

18

7140218

Sư phạm Lịch sử

18.5

19

7140219

Sư phạm Địa lý

18.5

20

7140221

Sư phạm Âm nhạc

18

21

7140246

Sư phạm Công nghệ

19

22

7140247

Sư phạm Khoa học tự nhiên

18.5

23

7140248

Giáo dục pháp luật

18.5

24

7140249

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

18.5

II

Nhóm ngành khác

25

7310403

Tâm lý học giáo dục

15

26

7480104

Hệ thống thông tin

15

27

T140211

Vật lý (Tiên tiến)

15

Điểm chuẩn Đại học Hà Nội chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Hà Nội chính thức năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội chính thức năm 2020

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/diem-chuan-dai-hoc-su-pham-dai-hoc-hue-chinh-thuc-nam-2020-120211.html

In bài viết