Hà Nội: Cà phê trong nhà bắt đầu được mở cửa từ ngày mai 2/3

Hà Nội: Cà phê trong nhà bắt đầu được mở cửa từ ngày mai 2/3
Cần biết - 01-03-2021 21:10
Với các loại hình kinh doanh ăn uống, cà phê được phép hoạt động trở lại, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh thành phố khuyến khích kinh doanh theo hướng mua ...
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile