Bộ Nội vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật

Bộ Nội vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật
Chính trị - Xã hội - 20-11-2021 12:11
Chương trình hành động của Bộ Nội vụ tập trung đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống thể chế bảo đảm thống nhất, đồng bộ, gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ ...
    Trước         Sau    
  • Đáng chú ý
  • Tiêu điểm
Xem phiên bản mobile