Tính toán nguồn lực dài hơi cho phòng, chống dịch gắn với an sinh xã hội

Tính toán nguồn lực dài hơi cho phòng, chống dịch gắn với an sinh xã hội
Chính trị - Xã hội - 21-10-2021 18:54
Phòng chống dịch thế nào; phục hồi phát triển kinh tế-xã hội ra sao là 2 quyết sách lớn mà nhân dân và cử tri cả nước đang mong đợi tại kỳ họp lần này.
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile