Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 12/5: Gần 64 tỷ đồng đang đi tìm chủ nhân

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 12/5: Gần 64 tỷ đồng đang đi tìm chủ nhân
Sản phẩm dịch vụ - 12-05-2021 07:00
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 12/5/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 12/5/2021, giải thưởng lần này lên gần 64 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 9/5: Hơn 58 tỷ đồng đang vô chủ

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 9/5: Hơn 58 tỷ đồng đang vô chủ
Sản phẩm dịch vụ - 09-05-2021 06:55
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 9/5/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 9/5/2021, giải thưởng lần này lên hơn 58 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 7/5: Ai sẽ là chủ nhân giải thưởng hơn 52 tỷ đồng?

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 7/5: Ai sẽ là chủ nhân giải thưởng hơn 52 tỷ đồng?
Sản phẩm dịch vụ - 07-05-2021 06:36
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 7/5/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 7/5/2021, giải thưởng lần này lên hơn 52 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 5/5: Chủ nhân giải Jackpot hơn 42 tỷ đồng là ai?

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 5/5: Chủ nhân giải Jackpot hơn 42 tỷ đồng là ai?
Sản phẩm dịch vụ - 05-05-2021 06:31
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 5/5/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 5/5/2021, giải thưởng lần này lên hơn 47 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 2/5: Giải thưởng gần 43 tỷ đồng chưa có chủ

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 2/5: Giải thưởng gần 43 tỷ đồng chưa có chủ
Sản phẩm dịch vụ - 02-05-2021 06:09
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 2/5/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 2/5/2021, giải thưởng lần này lên gần 43 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 30/4: Ai sẽ thắng giải 39 tỷ đồng trong ngày đầu dịp nghỉ lễ?

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 30/4: Ai sẽ thắng giải 39 tỷ đồng trong ngày đầu dịp nghỉ lễ?
Sản phẩm dịch vụ - 30-04-2021 06:33
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 30/4/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 30/4/2021, giải thưởng lần này lên đến gần 39 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 28/4: Giải thưởng trị giá gần 35 tỷ đồng sẽ thuộc về ai?

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 28/4: Giải thưởng trị giá gần 35 tỷ đồng sẽ thuộc về ai?
Sản phẩm dịch vụ - 28-04-2021 06:44
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 28/4/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 28/4/2021, giải thưởng lần này lên đến gần 35 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 25/4: Giải Jackpot đã hơn 31 tỷ đồng

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 25/4: Giải Jackpot đã hơn 31 tỷ đồng
Sản phẩm dịch vụ - 25-04-2021 07:00
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 25/4/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 25/4/2021, giải thưởng lần này lên đến hơn 31 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 23/4: Ai sẽ giành được giải thưởng gần 28 tỷ đồng?

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 23/4: Ai sẽ giành được giải thưởng gần 28 tỷ đồng?
Sản phẩm dịch vụ - 23-04-2021 07:03
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 23/4/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 23/4/2021, giải thưởng lần này lên đến gần 28 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 21/4: Giải Jackpot hơn 26 tỷ đồng sẽ có chủ

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 21/4: Giải Jackpot hơn 26 tỷ đồng sẽ có chủ
Sản phẩm dịch vụ - 21-04-2021 07:02
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 21/4/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 21/4/2021, giải thưởng lần này lên đến hơn 26 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 18/4: Giải thưởng lên gần 25 tỷ đồng

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 18/4: Giải thưởng lên gần 25 tỷ đồng
Sản phẩm dịch vụ - 18-04-2021 07:17
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 18/4/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 18/4/2021, giải thưởng lần này lên đến gần 25 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 16/4: Gần 23 tỷ đồng sẽ thuộc về ai?

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 16/4: Gần 23 tỷ đồng sẽ thuộc về ai?
Sản phẩm dịch vụ - 16-04-2021 07:00
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 16/4/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 16/4/2021, giải thưởng lần này lên đến gần 23 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 14/4: Giải thưởng đã lên hơn 21 tỷ đồng

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 14/4: Giải thưởng đã lên hơn 21 tỷ đồng
Sản phẩm dịch vụ - 14-04-2021 07:00
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 14/4/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 14/4/2021, giải thưởng lần này lên đến hơn 21 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 11/4: Giải thưởng 20 tỷ đồng sẽ thuộc về ai?

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 11/4: Giải thưởng 20 tỷ đồng sẽ thuộc về ai?
Sản phẩm dịch vụ - 11-04-2021 06:51
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 11/4/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 11/4/2021, giải thưởng lần này lên đến gần 20 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 9/4: Chủ nhân giải thưởng trị giá hơn 18 tỷ đồng là ai?

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 9/4: Chủ nhân giải thưởng trị giá hơn 18 tỷ đồng là ai?
Sản phẩm dịch vụ - 09-04-2021 06:18
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 9/4/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 9/4/2021, giải thưởng lần này lên đến hơn 18 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 7/4: Giải thưởng 17 tỷ đồng đang chờ chủ nhân

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 7/4: Giải thưởng 17 tỷ đồng đang chờ chủ nhân
Sản phẩm dịch vụ - 07-04-2021 06:33
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 7/4/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 7/4/2021, giải thưởng lần này lên đến gần 17 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 4/4: Hơn 15 tỷ đồng đang chờ người chiến thắng

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 4/4: Hơn 15 tỷ đồng đang chờ người chiến thắng
Sản phẩm dịch vụ - 04-04-2021 06:52
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 4/4/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 4/4/2021, giải thưởng lần này lên đến hơn 15 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 2/4: Giải thưởng đã gần 14 tỷ đồng

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 2/4: Giải thưởng đã gần 14 tỷ đồng
Sản phẩm dịch vụ - 02-04-2021 07:10
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 2/4/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 2/4/2021, giải thưởng lần này lên đến gần 14 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 31/3: Giải Jackpot 16 tỷ đồng đang tìm chủ nhân

Kết quả Vietlott Mega 6/45 tối 31/3: Giải Jackpot 16 tỷ đồng đang tìm chủ nhân
Sản phẩm dịch vụ - 31-03-2021 06:31
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 31/3/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 31/3/2021, giải thưởng lần này lên đến 16 tỷ đồng sau khi cộng dồn.

Kết quả Vietlott Power 6/55 tối 28/3: Ai sẽ là chủ nhân giải thưởng gần 22 tỷ đồng?

Kết quả Vietlott Power 6/55 tối 28/3: Ai sẽ là chủ nhân giải thưởng gần 22 tỷ đồng?
Sản phẩm dịch vụ - 28-03-2021 06:28
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 tối 28/3/2021 sẽ được cập nhật nhanh nhất sau 18h30 ngày 28/3/2021, giải thưởng lần này lên gần 22 tỷ đồng sau khi cộng dồn.
    Trước         Sau    

Chuyên đề

chao xuan 2023
50 nam huu nghi viet nhat sen dao hop sac
50 năm hữu nghị Việt - Nhật: Sen - Đào hợp sắc

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

ky niem 30 nam quan he ngoai giao viet nam han quoc
Kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.

Xem phiên bản mobile