Xả nước hồ Tây vào sông Tô Lịch: Công ty thoát nước Hà Nội khẳng định không hề "phá hoại" hay "tranh công"

Xả nước hồ Tây vào sông Tô Lịch: Công ty thoát nước Hà Nội khẳng định không hề "phá hoại" hay "tranh công"
Chính trị - Xã hội - 23-07-2019 20:47
Trước thông tin những năm trước không xả nước hồ Tây, tự nhiên năm nay lại xả làm ảnh hưởng đến việc thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch, lãnh đạo Công ty Thoát nước ...
    Trước         Sau    
Xem phiên bản mobile