Tính đến sáng 4/6, Việt Nam đã sang đến ngày thứ 49 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, cả nước còn 26 bệnh nhân đang điều trị.

Truyền hình