Chân thực Triển lãm ảnh 70 năm thi đua yêu nước giữa lòng Thủ đô

28/05/2018 16:01

Triển lãm ảnh “70 năm thi đua yêu nước” đã được tổ chức tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6/1948.

Chân thực Triển lãm ảnh 70 năm thi đua yêu nước giữa lòng Thủ đô

Triển lãm do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức nhằm ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ, góp phần bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước trong các tầng lớp nhân dân để tiếp tục thi đua, xây dựng Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”

Công chúng sẽ được chiêm ngưỡng 100 bức ảnh tư liệu đen trắng, ảnh màu góp phần phản ánh chân thực, sinh động hình ảnh Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước; những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước suốt 70 năm qua trên tất cả các lĩnh vực, từ Đại hội Anh hùng, Chiến sỹ thi đua trong những năm kháng chiến đến Đại hội Thi đua yêu nước thời kỳ mới; từ các phong trào lớn trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, như: "Hũ gạo kháng chiến," "Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm," Thanh niên “Ba sẵn sàng," Phụ nữ “Ba đảm đang," “Gió Đại Phong,” “Sóng Duyên Hải,” “Cờ Ba nhất,” “Trống Bắc Lý"...

Bên cạnh đó, Triển lãm còn giới thiệu các bức ảnh phản ánh phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ Đổi mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới,” "Ðền ơn đáp nghĩa," “Lao động giỏi, lao động sáng tạo,” “Thi đua dạy tốt, học tốt”…

100 bức ảnh được trưng bày lần này là những tác phẩm do các nhà báo, phóng viên ảnh của Thông tấn xã Việt Nam đã ghi lại trong suốt hành trình 70 năm qua, trong đó có nhiều khoảnh khắc chân thực, ấn tượng về các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi của quân, dân ta từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, đến thời kỳ cả nước bước vào công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển..

Theo congluan.vn

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll