Gần 3.600 người được cai nghiện, phục hồi

12/12/2017 13:07

Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, cả nước hiện có 26/63 tỉnh, thành phố tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã tổ chức cai nghiện cho 3.566 người, giảm 947 so với cùng kỳ năm 2016.

Gần 3.600 người được cai nghiện, phục hồi
Thăm khám sức khỏe cho người điều trị cai nghiện. (Ảnh: Thùy Chi)

Tại các cơ sở cai nghiện ma túy đang quản lý, điều trị, cai nghiện cho hơn 32.600 học viên, trong đó cai nghiện bắt buộc theo quyết định của Tòa án cho hơn 21.300  học viên; cai nghiện tự nguyện tại cơ sở công lập cho gần 4.300 học viên; quản lý sau cai tại cơ sở cai nghiện là 923 học viên; cai nghiện tại cơ sở tư nhân cho hơn 3.400 lượt học viên và quản lý tại cơ sở xã hội là 2.646 người.

Cơ sở quản lý sau cai quản lý 923 người, số người này chủ yếu là thực hiện quyết định trước khi Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực, giảm 2.324 người so với cùng kỳ năm 2016. Tại nơi cư trú hiện đang quản lý 22.837 người, tăng 4.320 người so với cùng kỳ năm 2016.

Về công tác điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, đến nay tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước đã triển khai chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone với 282 cơ sở, điều trị cho 51.296 người. Ngoài ra Bộ Y tế, đang triển khai chương trình điều trị thay thế bằng thuốc Suboxone cho 163 bệnh nhân tại 3 tỉnh, thành phố.

Cơ sở xã hội đã tiếp nhận 22.524 người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định người ở 27 tỉnh, thành phố. Trong đó, 5.025 người xác định được nơi cư trú ổn định và được đưa về địa phương; 14.846 người được Tòa án xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 2.653 người đang quản lý tại cơ sở xã hội.

Thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy, các cơ quan liên quan, các nhà khoa học đã nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm, thí điểm điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Cedemex. Thời gian điều trị 6 tháng đã mang lại kết quả bước đầu: Sau thời gian 6 tháng tỷ lệ không sử dụng lại ma túy là 38%, và sau thời gian một năm tỷ lệ là 27%.

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các địa phương tiến hành tổng kết đánh giá và báo cáo Chính phủ hỗ trợ kinh phí để triển khai nhân rộng tại cơ sở cai nghiện và cộng đồng.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức biên chế của các Cơ sở cai nghiện ma túy (thay thế Thông tư số 21/2008/TTLT - BLĐTBXH - BNV ngày 08/10/2008); tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy theo Thông tư 04/2016/TT-LĐTBXH, đặc biệt là chuẩn quốc tế về điều trị nghiện và điều trị nghiện ma túy tổng hợp; thí điểm các mô hình điều trị nghiện bằng thuốc Đông y do Việt Nam sản xuất.

Trong năm 2018, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu và triển khai ứng dụng các phương pháp điều trị những rối loạn do sử dụng, nghiện ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới để kiểm soát hành vi loạn thần, hoang tưởng, ngáo đá gây hậu quả cho xã hội.

Thùy Chi

 

 

 

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll