VUFO và những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019

10/01/2019 13:46

TĐO - Sáng 10/1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch khoá V (2013-2018) lần thứ 7. 

VUFO và những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019

Hội nghị được tổ chức để tổng kết công tác năm 2018, thông qua phương hướng công tác năm 2019; bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Chủ tịch Liên hiệp nhiệm kỳ 2013 – 2018; xem xét sự thay đổi, bổ sung nhân sự tổ chức thành viên và nhân sự của Liên hiệp, Ban Thường vụ và Đoàn Chủ tịch trong năm 2018. Đồng thời, tại Hội nghị cũng trình bày các dự thảo báo cáo về tình hình tổng kết Chỉ thị 28, tình hình tổ chức Đại hội VI của Liên hiệp.

Tích cực triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả, chủ động

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp Hữu nghị Đôn Tuấn Phong trình bày báo cáo

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2018, Liên hiệp tích cực triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả, chủ động; tích cực đẩy mạnh các hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân. Các hoạt động năm 2018 có chiều sâu và tầm chiến lược hơn những năm trước; chú trọng hướng tới các địa bàn trọng điểm, đạt ý nghĩa chính trị và hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị với bạn bè truyền thống và các đối tác chiến lược, toàn diện của Việt Nam. Từ đó mở rộng và tăng cường quan hệ với các đối tác quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam, đặc biệt là trong phong trào nhân dân khu vực và quốc tế. 

Trong tổ chức các hoạt động, Liên hiệp tiếp tục chú trọng tăng cường xã hội hoá, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước, lựa chọn lỹ về địa bàn, ưu tiên đối tác như ưu tiên các nước lớn, láng giềng, trong khu vực, đối tác chiến lược, địa bàn mới được củng cố quan hệ hay các hội mới thành lập nhằm thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Ban Đối ngoại Trung ương trong việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch đối ngoại năm 2018 trên tinh thần đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, bám sát các yêu cầu hoạt động đối ngoại, cân đối từ nguồn ngân sách được giao năm 2018, đồng thời đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác viện trợ PCPNN tiếp tục được chú trọng và triển khai tích cực, toàn diện ở trung ương và các địa phương. Tính đến cuối năm 2018, Liên hiệp đã tổ chức 3 đoàn đi vận động viện trợ ở nước ngoài theo kế hoạch được phê duyệt; hoàn thành việc xây dựng Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ nước ngoài giai đoạn 2018-2015. Trên cơ sở ý kiến của Văn phòng Chính phủ, Liên hiệp đang trình xin ý kiến của Ban Bí thư về dự thảo này. Đặc biệt với vai trò là cơ quan thường trực của Uỷ ban công tác về các tổ chức PCPNN đã tiến hành tổng kết 20 năm hoạt động của Uỷ ban giai đoạn 1996-2017 với sự tham dự của gần 300 đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Về công tác của Liên hiệp địa phương, đến cuối năm 2018, 12 Liên hiệp địa phương đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ. Đặc biệt Liên hiệp Gia Lai đã đại hội kiện toàn sau 23 năm thành lập. Mối quan hệ công tác giữa Liên hiệp với các tổ chức thành viên ở địa phương đã gắn kết hơn. Công tác thành lập và phát triển các chi hội thuộc Liên hiệp địa phương cũng được chú trọng.

Công tác nghiên cứu, tham mưu tiếp tục được thực hiện nghiêm túc và có nhiều đóng góp có giá trị thiết thực. Công tác thông tin đối ngoại tiếp tục được đổi mới, tham gia có hiệu quả vào công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức tiếp tục được tăng cường. Liên hiệp tiếp tục chủ động phát huy được vai trò nòng cốt trong các hoạt động đối ngoại chung của các tổ chức nhân dân, đặc biệt là trong các hoạt động đối ngoại nhân dân đa phương.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 100 đại biểu

Về phương hướng công tác trong năm 2019, Liên hiệp tập trung vào các trọng tâm hoạt động đối ngoại như: Củng cố, mở rộng, phát triển theo chiều sâu mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế; tích cực tham gia các tiết chế đa phương quan trọng; Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại; Củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp vững mạnh.

Khẳng định vị thế, mở ra giai đoạn mới cho sự nghiệp phát triển Liên hiệp Hữu nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: Thời gian tới, Liên hiệp Hữu nghị có những nhiệm vụ hết sức to lớn và quan trọng phải làm trước mắt có thể kể đến như: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, tổ chức thành công Đại hội VI của Liên hiệp Hữu nghị, tham gia tích cực vào việc đóng góp xây dựng trong các chủ trương đường lối của Đại hội XIII của Đảng, tích cực thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân trên cả bình diện song phương và đa phương. Đặc biệt, tích cực chuẩn bị để đảm nhận thành công nhiệm vụ chủ trì Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2020 (APF 2020)…

Bà Nga cho rằng, nhiệm kỳ 2018-2023 sắp tới của Liên hiệp Hữu nghị sẽ có nhiệm vụ phải kế thừa truyền thống của các nhiệm kỳ trước, đồng thời mở ra một giai đoạn mới trong sự phát triển của Liên hiệp Hữu nghị.

“Chúng ta cần khẳng định vị trí, vai trò của Liên hiệp Hữu nghị không chỉ trong các văn bản pháp lý của Đảng và Nhà nước mà phải bằng các hoạt động có kết quả cụ thể, bằng uy tín của Liên hiệp Hữu nghị trong nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế”, bà Nga khẳng định.

Tại Hội nghị, các đại biểu phân tích, đánh giá những nỗ lực và kết quả tích cực trong triển khai công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, tạo điều kiện để hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị phát huy hiệu quả.

Lãnh đạo Liên hiệp trao cơ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Nhân dịp này, Liên hiệp Hữu nghị cũng trao tặng cờ thi đua cho 10 tổ chức thành viên (gồm 5 Hội hữu nghị Trung ương và 5 Liên hiệp địa phương) là những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2018.

* Trước đó, chiều 9/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch lần thứ X, Liên hiệp Hữu nghị khoá V (nhiệm kỳ 2013 – 2018) nhằm tổng kết công tác của Liên hiệp Hữu nghị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019 và thông qua một số nội dung công tác quan trọng.

NPV

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll