Hội đàm thường niên về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện hy sinh tại Lào

11/10/2018 09:10

TĐO-Đoàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có các buổi Hội đàm với Ban Công tác đặc biệt 2 tỉnh Salavan, Xê Kông nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trong “chiến dịch” mùa khô 2018-2019.

Hội đàm thường niên về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện hy sinh tại Lào

Tại các buổi Hội đàm, hai bên đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn và  kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại địa bàn 2 tỉnh Salavan, Xê Kông trong mùa khô 2017-2018.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên- Huế kí kết biên bản Hội đàm với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Salavan (Lào)

Theo đó, trong 6 tháng mùa khô 2017-2018, được sự quan tâm giúp đỡ tận tình, chu đáo của cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác đặc biệt và nhân dân 2 tỉnh Salavan và Xê Kông. Đội quy tập 192 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức triển khai lực lượng tìm kiếm cất bốc và quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ để đưa về nước…

Với chiến dịch trong mùa khô 2018-2019, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo Đội quy tập 192 luôn phấn đấu tìm kiếm được trên 15 hài cốt liệt sĩ trở lên. Để đạt được kết quả đó, Ban Chỉ đạo 515 mong muốn Ban Công tác đặc biệt 2 tỉnh Salavan, Xê Kông tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện cho Đội quy tập 192.

Hội đàm giữa Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thừa Thiên- Huế trao đổi biên bản kí kết với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Xê Kông 

Đồng thời, đề nghị Ban Công tác đặc biệt 2 tỉnh bạn tập trung đẩy mạnh chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân các bộ tộc Lào thông báo, cung cấp về nguồn tin mộ chí; giúp đỡ nơi ăn nghỉ và dẫn đường để Đội quy tập 192 Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin và ảnh P. Hoàng-L.Sáu

                                                                             

;

Bạn có thế quan tâm

Scroll